Bieżące informacje dla członków PIK

Bieżące informacje dla członków PIK
Bieżące informacje dla członków PIK

1. Uzgodnienie ostatecznej treści projektu UoK

12 grudnia odbędzie się posiedzenie PIK-owego zespołu ds. wprowadzenia w Polsce ustawy o jednolitej cenie dla nowości we wszystkich miejscach sprzedaży detalicznej (w skrócie zwany UoK), z szerokim gronem przedstawicieli z branży wydawniczej. W spotkaniu uczestniczyć będą prawnicy kancelarii LSW oraz ekspert firmy doradczej Case. Parce nad projektem ustawy oparte są na głębokiej analizie wniosków i komentarzy, jakie zespół roboczy otrzymał od całego środowiska oraz na wiedzy ekspertów z Polski, Francji i Niemiec.

Ponawiamy apel do wszystkich podmiotów branży o wsparcie Funduszu celowego UoK wpłatami na rzecz pokrycia kosztów realizacji projektu. 17 firmom, które już dokonały wpłat – bardzo dziękujemy.

2. Badanie czytelnictwa – stan prac nad projektem PIK z dofinansowaniem MKiDN

Projekt badawczy PIK „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”, dofinansowany przez ministra Zdrojewskiego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, toczy się zgodnie z planem. Zakończono prace ankietowe pierwszego modułu tego dwuletniego badania. CBOS, wykonawca tej części projektu, zrealizował ponad 2000 ankiet według obszernego kwestionariusza konsultowanego z PIK. Jednocześnie CBOS pozyskał uczestników dla drugiego modułu projektu – panelu czytelniczego, którego pierwsza edycja odbędzie się na dniach. Panel czytelniczy, realizowany w sieci, prowadzi instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). W grudniu odbędzie się także pierwsza fala trzeciego modułu projektu – dyskusji eksperckiej. Odbywać się ona będzie wśród licznego grona ekspertów i praktyków rynku wydawniczego na specjalnie do tego celu dedykowanej platformie internetowej. Tę część badania wykona dla PIK firma GAB – Doradztwo Wydawnicze. Zarówno panel czytelniczy, jak i dyskusja ekspercka będą kontynuowane w 2014 roku. Wstępne podsumowanie wyników badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” będzie zaprezentowane w maju 2014 roku na Warszawskich Tragach Książki, a całościowy raport – w czasie Targów Książki w Krakowie w październiku przyszłego roku.

Tymczasem udostępniamy, przyjęty przez PIK w listopadzie, raport na temat kondycji rynku wydawniczego. Można go znaleźć na stronie PIK pod linkiem:

http://pik.org.pl/pl,RAPORT_Monitoring_kondycji_wydawcow_trendow_produkcyjnych_i_dystrybucyjnych_na_rynku_wydawniczym.html.

3. Inauguracja jubileuszu „650 lat w służbie książki”

Uroczysta inauguracja obchodów „650 lat w służbie książki”, jubileuszu, który będziemy świętować przez cały 2014 rok, odbędzie się 12 grudnia w Klubie Księgarza w Warszawie, przy Rynku Starego Miasta 22/24. Swoje uczestnictwo w inauguracji zapowiedział minister Bogdan Zdrojewski.

4. Reklama – uważajmy, gdzie ją umieszczamy

Zwracamy się do wszystkich podmiotów rynku książki z apelem o szczególną uwagę w wyborze miejsca, w którym umieszczamy reklamę. Renomowane produkty nie powinny pojawiać się na portalach internetowych, których działalność budzi zastrzeżenia. Niestety takie przypadki się zdarzają, jak informuje Bookwatch.pl. A przecież umieszczenie reklamy oznacza finansowanie działalności podmiotu, od którego kupujemy miejsce na reklamę. Twórcy niemieccy i ich organizacje prowadzą szeroką kampanię, która ma przeciwdziałać umieszczaniu reklam w miejscach, gdzie łamane jest prawo. Szanujmy prawo wszyscy, zawsze i wszędzie.

5. Tańsze przesyłki dla członków PIK

23 członków PIK uczestniczy w projekcie „Tańsza przesyłka”. Zebraliśmy dane nt. ilości i wielkości przesyłek nadawanych przez te podmioty i obecnie gromadzimy oferty od siedmiu firm kurierskich. Negocjacje prowadzi Biuro PIK przy wsparciu Pana Jarosława Perzyńskiego, członka Rady PIK. Po pierwszych rozmowach widzimy duże zainteresowanie firm kurierskich, które są chętne podjąć z nami współpracę. Podmioty chcące włączyć się w projekt prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Szczęsną – biuro@pik.org.pl, tel. 22 875 94 96.

6. Warsztaty dla wydawców białoruskich

PIK objął patronatem warsztaty dla wydawców białoruskich, które odbyły się 25-27 listopada w Warszawie. Organizatorem była Fundacja Historia i Kultura związana z Porozumieniem Wydawców Książki Historycznej oraz Biblioteka Analiz. Wzięło w nich udział 12 wydawców z Białorusi. Przedmiotem szkolenia były doświadczenia z europejskiego i polskiego rynku książki w zakresie edytorstwa, dystrybucji, organizacji wydawnictw, marketingu wydawniczego, publikacji elektronicznych i prawa autorskiego.

Bezpośrednio po warsztatach wydawcy białoruscy uczestniczyli w XXII Targach Książki Historycznej w Warszawie (29 listopada-1 grudnia), gdzie prezentowali swoje publikacje w II Salonie Książki Białoruskiej. W Salonie uczestniczyło 11 wydawnictw: Arche, Białorusk Towarzystwo Historyczne, Encyclopedix, Haradzenskaja Biblijateka, Knihazbor, Limarius, Mastacka Literatura, Viktor Kursik Publisher, Wydawnictwo Goliaty, Wydawnictwo JurSaPrint oraz Zmicier Kolas Publisher. Pobyt wydawców białoruskich w Warszawie Salon był dofinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wspólne działania polsko-białoruskie”.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia, jakie odbyło się w piątek 29 listopada, uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty ukończenia kursu. W spotkaniu wzięła udział Joanna Stachyra, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz Grzegorz Majerowicz, wiceprezes Polskiej Izby Książki, która w swoim wystąpieniu przypomniał, że przed laty polscy wydawcy uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez wydawców z Europy Zachodniej, a teraz swoje doświadczenia książki przekazują wydawcom z sąsiedniej Białorusi. Obecny był Józef Skrzypiec, prezes wydawnictwa Bellona S.A., który poinformował, że w trakcie Targów Książki Historycznej jego wydawnictwo zawarło dwie umowy z wydawcami białoruskimi na sprzedaż praw autorskich do książek z serii „Historyczne Bitwy”. Nagrody książkowe dla uczestników szkolenia ufundowało Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Biuro PIK
 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.