Coraz więcej w rękach największych. Wydawnictwa edukacyjne

Coraz więcej w rękach największych. Wydawnictwa edukacyjne

Obecnie liczbę wydawnictw edukacyjnych szacuje się na około 200 (dla porównania w roku 1999 zarejestrowano 350 nowych firm wydających materiały edukacyjne), ale wśród oficyn wydających podręczniki szkolne liczy się około 30. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , które były wiele lat monopolistą, zajmują obecnie około 34% rynku książki szkolnej. Do największych w grupie wydawnictw edukacyjnych należą oprócz nich: Pearson Education Polska, Mac Edukacja, Nowa Era, Arka, Żak, WSz PWN, M. Rożak, Juka-91. Od kilku lat jest to stała grupa i zmieniają się jedynie zajmowane przez nie pozycje. W roku ubiegłym pierwsza 10-ka wydawców edukacyjnych zanotowała 9,5 proc. wzrost wartości sprzedaży w stosunku do roku 2000 (przychody ze sprzedaży książek we wszystkich segmentach wzrosły o 7,7 proc.).

Obecnie do jednego przedmiotu nauczania na tym samym poziomie kształcenia przeciętnie jest od 5 (język polski, matematyka, geografia) do 2 tytułów. Nieliczni wydawcy (jak np. Stentor) opracowali podręczniki do ścieżek edukacyjnych – jak się okazuje trudno jest pozyskać autorów, którzy podjęliby się ich przygotowania.
W tym roku muszą zostać opracowane podręczniki do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Z dokonanej przez MEN analizy wynika, że przed wakacjami powinny być wydrukowane książki do wszystkich przedmiotów nauczania (przewiduje się średnio 2 -3 pozycje do każdego przedmiotu). Gotową ofertę mogą na razie zaprezentować WSiP i WSz PWN. Od połowy marca gotową ofertę podręczników do szkół ponadgimnazjalnych ma również Wydawnictwo Znak. Przygotowało podręczniki do czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii i biologii wraz z obudową metodyczną (scenariusze
lekcji, poradniki dla nauczycieli).

Okazuje się, wbrew powszechnej opinii o wysokich cenach podręczników, ceny detaliczne najbardziej poszukiwanych podręczników w roku 2001 wzrosły od 2 do 15%, średnio o 7% (dla porównania warto przypomnieć, że ogólnie ceny książek w 2001 roku wzrosły średnio o 16%).

Kontrola Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wskazała równocześnie, ze w księgarniach stosowane są bardzo różne marże. Przykładowo: ten sam zestaw podręczników dla klasy I szkoły podstawowej w księgarni w Bydgoszczy kosztował 110,40 zł, a w Opolu – 184,40 zł. Ten sam pełny zestaw dla klasy I gimnazjum kosztował w Gdańsku 200 zł, a w Katowicach – 416 zł. Najwyższe podwyżki dotyczyły podręczników najczęściej polecanych przez nauczycieli lokalnych szkół.

W najbliższych sezonach należy się spodziewać stabilizacji w tych obszarach rynku książki szkolnej, które dotyczą klas kontynuujących naukę w zreformowanej szkole. W szkołach ponadgimanzjalnych lista obowiązujących podręczników będzie przedstawiana uczniom dopiero we wrześniu.
Na rynku spodziewana jest konsolidacja hurtowej sprzedaży i reorganizacja systemu rozliczeń – stosowane będą dłuższe terminy płatności i prawo zwrotu lub większych rabatów dla dystrybutora co ułatwi sprzedaż. Będzie postępowała konsolidacja na rynku wydawnictw edukacyjnych i należy się spodziewać dalszego zmniejszenia się ich liczby. 

KG 

     info z BA, badania czytelników
handel elektroniczny, Rynki zagraniczne , Rynek polski

 

 

Kategorie: Rynek w liczbach

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.