List otwarty do Ministra Kultury pana Andrzeja Celińskiego

List otwarty do Ministra Kultury pana Andrzeja Celińskiego

Po ogłoszeniu komunikatu Biura Polskiej Izby Książki nr 19/2002 z dnia 5 kwietnia 2002 w związku z likwidacją Zespołu Literackiego IAM napłynęły liczne głosy popierające stanowisko trzech kolejnych prezesów Polskiej Izby Książki.

Ze środowiska krakowskiego otrzymaliśmy następujący list otwarty:

 

List otwarty

do Ministra Kultury

pana Andrzeja Celińskiego

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy wiadomość o zamiarach likwidacji Zespołu Literackiego przy Instytucie Adama Mickiewicza, kierowanego przez dr Albrechta Lemppa. Zespół ten był współautorem sukcesu polskiej ekspozycji na Targach Książki we Frankfurcie w 2000 roku, a następnie systematycznie i skutecznie prowadził promocję literatury polskiej za granicą, przyczyniając się do istotnego wzrostu przekładów z języka polskiego zarówno w krajach sąsiadujących, jak i w innych krajach Europy Zachodniej. W perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wprowadzanie polskich autorów oraz ich dzieł w krwioobieg kulturalny Europy jest pracą równie konieczną, co bezcenną. Żadna instytucja nie będzie w stanie zastąpić pod tym względem Zespołu Literackiego, który zgromadził wiele doświadczeń i ma na koncie znaczące osiągnięcia.

Zdajemy sobie sprawę z realiów finansowo-budżetowych, jesteśmy jednak przekonani, że koszty odbudowy Zespołu za kilka lat, koniecznej, jeśli chcemy pozostawać w dialogu kulturalnym z sąsiadami i z Zachodem, przekroczą oszczędności pochodzące z obecnej likwidacji. Rozumiemy, że sytuacja gospodarcza kraju ogranicza bardzo już szczupłe nakłady Państwa na kulturę i jej promocję – a więc nie wszystkie projekty Zespołu mają szansę realizacji. Apelujemy jednak do kierownictwa Instytutu Adama Mickiewicza oraz Ministerstwa Kultury o utrzymanie instytucji i umożliwienie jej pełnienia zadań, które tak dobrze służą wizerunkowi Polski w świecie.

Wisława Szymborska

Czesław Miłosz

Stanisław Lem

Adam Zagajewski

Henryk Woźniakowski

Jerzy Illg

Powyższy list został dzisiaj opublikowany w Gazecie Wyborczej.

Dzisiaj napłynęły też do nas nowe podpisy:

Prof. dr hab. Aldona Jawłowska

Anka Grupińska

Wszystkie osoby i instytucje pragnące podpisać powyższy list proszone są o przesyłanie swojego poparcia do Biura Polskiej Izby Książki.

  POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.