Trwa nabór wniosków do programu NCK „Kultura — Interwencje 2017”

Przegląd

Do 27 marca br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 000 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski w programie mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów, happeningów, spektakli, realizacji działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działań interdyscyplinarnych;
  • organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenia badań praktyk kulturalnych;
  • nagrań audio-video, rejestracji video spektakli, filmów, wydań publikacji takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących, wydań czasopism, dokumentacji, archiwizacji oraz udostępniania i popularyzowania dorobku kultury;
  • organizacji kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł. Maksymalna natomiast 75 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku oraz 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 5 czerwca do 20 listopada 2017 r.

Kategorie: Instytucje
Tagi: NCK

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.