Bieżące informacje dla członków PIK

Bieżące informacje dla członków PIK
Bieżące informacje dla członków PIK

 
1. Zmiany w Ustawie o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym – pilna prośba

MKiDN zbiera informacje do testu legislacyjnego, w którym potrzebne są także dane od wydawców. Niektórzy z Państwa dostali stosowne ankiety – bardzo prosimy o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i odesłanie ich na wskazany adres.

W razie pytań do ankiety prosimy o kontakt z p. Grażyną Szarszewską: grazyna.szarszewska@pik.org.pl

2. Forum IV PIK

W piątek 15.11 odbyło się czwarte z kolei Forum PIK, które poświęcone było zjawisku plagiatu na rynku wydawniczym, naukowym i edukacyjnym. Spotkanie moderował Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK. Dr Marek Wroński z Forum Akademickiego przedstawił zebranym skalę i znaczenie problemu plagiatu w środowisku naukowym, dając podstawy teoretyczne do dyskusji. Dr Wroński przedstawił liczne, często szokujące, przykłady plagiatów ze świata naukowego. Następnie zaprezentowane zostały dwa systemy antyplagiatowe, jedne z największych i najlepiej działających. O polskim systemie Plagiat.pl obszernie opowiedział dr Sebastian Kawczyński, natomiast nasz zagraniczny gość, Laurie McArthur z firmy Turnitin, przedstawił system iThenticate. Obaj panowie podkreślali, że przedstawione systemy służą przede wszystkim  zapobieganiu plagiatom, a obydwie firmy prowadzą szerokie działania edukacyjne.

Później o plagiacie w pracy nauczycieli i uczniów mówił Jan Wróbel, dyrektor I Społecznego L.O. w Warszawie, który przekonywał, że w celu trwałej zmiany powszechnego stosunku do „plagiatowania” należy zmienić sposób kształcenia uczniów w ogóle z odtwórczego na samodzielny i kreatywny.

Dyskusja na każdy z punktów programu była niezwykle ożywiona, pytania do ekspertów zasadne, a odpowiedzi wyczerpujące. Z powodu choroby nie dołączyła do spotkania dr Eliza Ostojska z Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela, która miała pogłębić aspekt plagiatu jako etycznego aspektu wyzwania nowoczesnej edukacji.

Na koniec spotkania w węższym już gronie dyskutowany był oddzielny punkt programu – problem udostępniania treści książek osobom niewidomym i starania Biblioteki Niewidomych o szerszy dostęp do aktualnych treści kultury. Tę część poprowadziła dr Grażyna Szarszewska, dyrektor generalna PIK, a bieżące bolączki środowiska przedstawili Monika Cieniawska oraz Grzegorz Złotowicz z Biblioteki. Głównymi zagadnieniami, dla których są potrzebne rozwiązania, to bezpieczeństwo udostępniania treści w plikach nadających się do urządzeń z syntetyzatorami mowy. Naprzeciw tym kwestiom wyszedł zaproszony do dyskusji Georgiew Marcello, prezes PWN.pl, którego propozycje rozwiązań będą uszczegółowione w najbliższym czasie.

3. Raport wyników wywiadów branżowych nt. kondycji branży wydawniczej gotowy

PIK przyjęła raport kończący tegoroczny projekt badania kondycji branży poprzez rozszerzone ankiety i teoretyczną analizę otoczenia działalności wydawniczej. Projekt zainicjowany przez PIK w 2012 roku i wspierany przez Warszawskie Targi Książki, Tragi Książki w Krakowie oraz Instytut Książki zrealizowany został przez Bibliotekę Analiz. Raport autorstwa pana Bernarda Jóźwiaka jest do wglądu na stronie PIK:

http://pik.org.pl/pl,RAPORT_Monitoring_kondycji_wydawcow_trendow_produkcyjnych_i_dystrybucyjnych_na_rynku_wydawniczym.html

PIK zakładała kontynuację projektu badawczego, opartego na gotowości podmiotów rynku książki do udostępniania danych w celu systematycznej analizy kondycji branży. Przyjęta forma projektu jest ekonomicznie racjonalna i może być bardzo efektywna. Zachęcamy wszystkich do współpracy przy zbieraniu danych za rok 2013.

4. Ważny raport ministra Zdrojewskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłożyło Sejmowej Komisji Kultury w październiku br. raport o realizacji ustawy o prawie autorskim. Rekomendujemy lekturę tego raportu:
http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/Realizacja_ustawy_o_prawie_autorskim_2013.pdf

5. Analiza skutków ekonomiczno-społecznych wprowadzenia ustawy o stałej cenie na nowości wydawnicze przez określony czas (Ustawa o Książce – UoK)

Firma CASE-Dordcy pracuje nad analizą skutków ekonomiczno-społecznych projektu PIK w sprawie UoK. Dla tej analizy konieczne są dane, o które poprosiliśmy wybrane wydawnictwa, dające reprezentatywną próbę całej branży.

Z góry dziękujemy wszystkim wydawnictwom za współpracę. Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować bezpośrednio do firmy CASE – Doradcy na adres: doradcy@case.com.pl (tel. 22 892 08 69). Tych, którzy nie zostali wybrani do ankiety, a chcieliby w niej uczestniczyć, prosimy o zgłoszenie się do ww. firmy.

6. Apelujemy do całej branży o dokonywanie wpłat na pikowy fundusz celowy UoK – profesjonalne przygotowanie projektu oraz sprawne działania wymagają znacznych nakładów finansowych. Państwa pomoc finansowa i merytoryczna (udział w konsultacjach projektu ustawy) jest niezbędna do dalszych działań.

Informujemy Państwa, ze wpłaty członków PIK kształtują się od 300 zł do 5000 zł. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków decyzję o ich zwrocie, względnie przeznaczeniu na dalszy cel, podejmie Walne Zgromadzenie Członków PIK w maju 2014 r.

Wpłaty na konto PIK 51 1240 6175 1111 0000 4575 2814

Adnotacja: fundusz celowy UoK

7. Poparcie dla działań PIK

Wzrosła ilość i jakość projektów oraz konkretnych zadań, które prowadzi Polska Izba Książki. Izba inicjuje zmiany legislacyjne na rzecz stabilizacji i poprawy warunków, w jakich działają podmioty branży wydawniczej, reprezentuje branżę przed organami administracji państwowej oraz w mediach. Organizuje spotkania na merytorycznie ważkie tematy, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami PIK. Wyzwania stojące przed branżą i jej izbą są duże, paleta spraw do załatwienia coraz szersza. Patrząc na inne izby gospodarcze, ich siłę i skuteczność, stwierdzamy krytycznie: w żadnej liczącej się branży odsetek firm zrzeszonych w izbie gospodarczej nie jest tak niski, jak w przypadku naszej branży.

Apelujemy do wszystkich niezrzeszonych  o wstąpienie do izby i przyłączenie się do grona firm, które od lat dźwigają ciężar odpowiedzialności za rozwój branży. Naszym członkom – dziękujemy.
 
Biuro PIK

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.