Książka naukowa i akademicka

Powrót do strony głównej

Prezentowana monografia to oryginalne studium polskiej recepcji Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a, wzbogacające polską szekspirologię, badania historycznoliterackie, historycznokulturowe i przekładoznawcze

Poleca wydawnictwo Difin

Nieoceniona pomoc w terapii ADHD

Stworzony przez autora i jego współpracowników program terapeutyczny obejmuje sprawdzone strategie zarządzania zachowaniem dziecka z autyzmem i rozwijania jego umiejętności oraz ocenę postępów

Nowość Wydawnictwa UJ

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i wychowawcach, doświadczających trudności w swojej pracy z klasą traktowaną jako jedna całość, ale również jako suma poszczególnych uczniów wchodzących w jej skład

Wybitny amerykański biskup, filozof i apologeta – Fultona J. Sheen w mistrzowski sposób ocenia rzeczywistą wartość idei, które współcześnie pojawiają się w kontekście moralności, religii, nauki, socjologii, psychologii i humanizmu

Kościół katolicki od lat podkreśla i tłumaczy paradoksalne sprzeczności, rządzące światem. Właśnie w tym duchu biskup Barron wyjaśnia ten „dwubiegunowy ekstremizm”

Nowość Wydawnictwa UJ

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka Katarzyny Fazan to ważne osiągnięcie w dziedzinie badań nad twórczością Tadeusza Kantora. Publikacja tomu wydaje się niezwykle aktualna, zważywszy na zbliżającą się w grudniu 2020 roku 30. rocznicę śmierci artysty

Poleca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skuteczna metoda w terapii uzależnień oparta na dowodach i empatii. Premiera: 18.09.2018

Poleca wydawnictwo Difin

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia Bogusław Śliwerski, Krzysztof Maliszewski i Dariusz Stępkowski 

Konspekty zajęć w klasach IV-VIII

Depresja przypomina często równię pochyłą, po której z dnia na dzień zsuwamy się w przepaść pełną smutku, zmęczenia i apatii. Z pomocą w takim przypadku może przyjść neuronauka zajmująca się badaniem układu nerwowego