Książka naukowa i akademicka

Powrót do strony głównej

Książka Janiny Fisher łączy teorię traumy, dysocjacji i przywiązania przedstawioną z perspektywy neurobiologicznej z praktyką podejścia terapeutycznego

Nowość autorstwa Ewy Skorupy

Doskonały podręcznik leczenia PTSD napisany przez twórczynie terapii CPT

Książka Janiny Fisher łączy teorię traumy, dysocjacji i przywiązania przedstawioną z perspektywy neurobiologicznej z praktyką podejścia terapeutycznego

Tematem książki jest problem dopasowania wykształcenia i kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Autor koncentruje rozważania na sytuacji, gdy między wykształceniem i kompetencjami pracowników a potrzebami rynku pracy pojawia się rozbieżność, nazywana niedopasowaniem

Inspiracja w pracy nauczyciela, terapeuty czy psychologa

Nowość Wydawnictwa UJ

Nowość autorstwa Patrycji Trzeszczyńskiej

Przewodnik oparty na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej

Monografia jest nowatorskim, wnikliwym opracowaniem, poszerzającym wiedzę na temat „ciemnej strony” wieku starszego i społecznej odpowiedzialności za zjawisko zaniedbania osób starszych

To miniprzegląd polskich gatunków poetyckich i prozatorskich, które wykorzystują technikę pisania pod przymusem (fr. écriture sous contrainte), zdefiniowaną blisko sześćdziesiąt lat temu przez członków Oulipo

Obowiązkowa pozycja dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki — trzy polecane publikacje prezentujemy w poniższej wiadomości oraz na łamach naszego serwisu. Oficyna Wydawnicza „Impuls” rusza – jak zwykle – z pomocą, w poniższej infomacji prezentując trzy ważne tytuły

Publikacja łączy rozważania teoretyczne z badaniami empirycznymi, a jej najważniejszym elementem jest konstrukcja i zastosowanie modelu decyzyjnego, służącego do wyboru najbardziej skutecznego modelu nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce

To pierwsze monograficzne studium poświęcone twórczości translatorskiej Tomasa Venclovy oraz jego autorskiej koncepcji przekładu

Zebrane w tomie szkice nie tylko prezentują różne sposoby patrzenia na biografię i twórczość Marii Dąbrowskiej, ale też posługują się odmiennymi językami opisu. Ta różnorodność (…) pozwala spojrzeć na utwory Dąbrowskiej i na nią samą z odmiennych, często nieoczywistych perspektyw

Oficyna Wydawnicza Impuls przygotowała kolejną znakomitą ofertę ciekawych i ważnych publikacji z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, socjologi, psychologi oraz publikacji dla nauczycieli, pedagogów… 

Nowość Wydawnictwa UJ!

Przyszedł czas na książkę o tym, co tak naprawdę potrafią osoby z zespołem Aspergera

Nowość Wydawnictwa UJ!