Prawo autorskie

Powrót do strony głównej
Prawo autorskie Recenzje

Profesorskie zabawy z prawem autorskim

Osoby zajmujące się prawem autorskim lub odpowiedzialne za gromadzenie zbiorów bibliotecznych na uczelniach i w kancelariach prawniczych nie mogą przeoczyć tej pozycji

Prawo autorskie Rynek Polski

Nowelizacja prawa autorskiego: Pisarze dostaną dodatkowe pieniądze

Zapraszamy do lektury artykułu Sławomira Wikariaka opublikowanego w Gazecie Prawnej

Prawo autorskie

Zabawy z prawem autorskim

To książka oparta na pomyśle wykorzystania rysunków, obrazów i zdjęć, które stanowiły przedmiot sporów sądowych i publicznych dyskusji w kontekście naruszania praw autorskich

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Raport Redy przyjęty. Początek reform praw autorskich w UE?

Raport wzywa do ograniczenia blokad geograficznych, do rozważenia wprowadzenia wyjątków dla bibliotek i naukowców oraz do dostosowania wyjątków do wymagań środowiska cyfrowego

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Ochrona prawa autorskiego – podpisz się pod petycją apeluje PIK

W Parlamencie Europejskim działają ugrupowania, które niesłusznie postrzegają prawo autorskie jako ograniczenie wolności słowa

Instytucje Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Mechanizm gwarancyjny Programu Kreatywna Europa

System poręczeń finansowych na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego. Fundusz gwarancyjny będzie dysponować budżetem 121 mln EURO

Prawo autorskie

Jest nowelizacja prawa autorskiego

Będzie dostęp do dzieł osieroconych oraz tantiemy za książki z biblioteki

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

KE przyjęła strategię dotyczącą jednolitego rynku cyfrowego w Europie

W ramach Strategii Komisja będzie realizować m.in. działania dotyczące kształtu prawa autorskiego i jego ochrony

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Elastyczne prawo autorskie sprzyja nawet wydawcom – mówią wyniki badań

Marcin Maj w Dzienniku Internatów przedstawia wyniki badań The Lisbon Council

Instytucje Prawo autorskie

Śmierć Korczaka i prawa autorskie

Zdaniem sądu Korczak zginął w 1942 roku, a nie w roku 1946

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Bruksela obiecuje jednolity rynek cyfrowy i… unowocześnienie prawa autorskiego

„W jaki sposób Komisja Europejska chce osiągnąć tę jednolitość?” – zastanawia się Marcin Maj w swoim artykule w Dzienniku Internatów

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Prawo autorskie gwarantem wolności słowa! #copyrightforfreedom

Prezes Stowarzyszenia Wydawców Europejskich (FEP), Pierre Dutilleul zainicjował kampanię #copyrightforfreedom

Prawo autorskie

Pieniądze dla autorów za wypożyczenie książki z biblioteki

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Prawo autorskie

Reforma praw autorskich w UE wymaga Twojej uwagi

Reforma może być popsuta, chyba że obywatele będą mieli ją na uwadze i będą wywierać pewien nacisk na europosłów – pisze Marcin Maj w Dzienniku Internautów

Prawo autorskie

NSA orzeka o zasadności odmowy udzielenia Stowarzyszeniu Lektorów RP zezwolenia na zbiorowe zarządzanie

Lektor co do zasady nie jest artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Prawo autorskie Wydarzenia

Tydzień Dozwolonego Użytku 2015 rozpocznie się w najbliższy poniedziałek

Przez pięć dni na całym świecie będą odbywały się różne wydarzenia, podkreślające rolę dozwolonego użytku w działalności edukacyjnej szkół, bibliotek oraz wolności korzystania z dóbr kultury każdej osoby

Prawo autorskie Szkolenia

”Nie wszystkie prawa muszą być zastrzeżone – otwarte licencje w teorii i praktyce”

Dzisiaj tj. 19 lutego o godz. 18:00, odbędzie się godzinny webinar – poprowadzi go Alek Tarkowski