Rozszerzony zbiorowy zarząd prawami autorskimi – czy jest możliwa digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego on-line?

Rozszerzony zbiorowy zarząd prawami autorskimi – czy jest możliwa digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego on-line?

Przegląd

Rozszerzony zbiorowy zarząd prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (extended collective licensing, ECL) to instytucja prawna, która, w największym skrócie, poszerza krąg uprawnionych reprezentowanych przez organizację zbiorowego zarządzania (OZZ). Umowy zawierane przez OZZ, objętą systemem ECL, obejmują nie tylko członków OZZ i osoby, które wyraźnie powierzyły swoje prawa OZZ, ale także – z mocy prawa – wszystkich innych uprawnionych z danego rodzaju. Więcej na temat ECL można przeczytać w ”Podręczniku prawa autorskiego dla bibliotekarzy EIFL”.

Rozszerzony zbiorowy zarząd wykorzystuje się  m.in. do udostępniania przez biblioteki utworów niedostępnych w handlu (np. na Słowacji, w Wielkiej Brytanii), w szwedzkiej Bibliotece Narodowej w zakresie transgranicznego dostępu do zasobów audiowizualnych. Najbardziej znanym projektem wykorzystującym rozszerzony zbiorowy zarząd jest norweska Bokhylla (wzór umowy pomiędzy OZZ a biblioteką).

W Polsce, w ramach Forum Prawa Autorskiego prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęto niedawno publiczną dyskusję nad wprowadzeniem ECL.

Czytaj całość.

Logo Ebib

Tagi: biblioteki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.