Ogólny plan działań programu „Kreatywna Europa” na rok 2024

Ogólny plan działań programu „Kreatywna Europa” na rok 2024

Przegląd

Komisja Europejska poinformowała o zaakceptowaniu planu na rok 2024, w którym program „Kreatywna Europa” w dalszym ciągu angażować się będzie w zaspokajanie zmieniających się potrzeb sektora kultury i sektora kreatywnego. Priorytetem jest również transformacja sektorów w kierunku zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. Budżet programu na rok 2024 wynosić będzie ponad 320 mln euro.

W 2024 r. Komisja Europejska  kontynuować będzie m.in. projekty

  • Europejskie projekty współpracy
  • obieg europejskich dzieł literackich

Dodatkowo w planie na rok 2024 jest:

  • Nadanie priorytetu odbudowie i wsparciu dla Ukrainy po pandemii
  • Skoncentrowanie się na równowadze płci i inicjatywach proekologicznych
  • Zwiększanie grantów MEDIA i wspieranie tworzenia sieci kontaktów branżowych
  • Wspieranie umiejętności korzystania z mediów, innowacji i współpracy międzysektorowej
  • Budżet ponad 320 milionów euro

Pełen dokument TUTAJ

Kategorie: Instytucje

O autorze