Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

Przegląd

W książce Małgorzaty Paszkowskiej przedstawiono w sposób kompleksowy aktualną organizację i funkcjonowanie opieki długoterminowej w Polsce. Omówiono w niej uwarunkowania społeczne, w tym problematykę niepełnosprawności i starości, a przede wszystkim formy opieki długoterminowej formalnej, funkcjonujące obecnie zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w systemie pomocy społecznej.

Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.:

– jakie są rodzaje i stopnie niepełnosprawności oraz tryby orzekania o niej,
– jakie są podokresy starzenia i jego charakterystyka,
– jak definiowana jest opieka długoterminowa i jakie są jej rodzaje,
– jakie akty prawne regulują opiekę długoterminową,
– jakie są prawa pacjenta w opiece długoterminowej,
– jakie świadczenia gwarantowane przysługują w zakresie opieki długoterminowej z ubezpieczenia zdrowotnego,
– jakie świadczenia w zakresie opieki długoterminowej przysługują z pomocy społecznej.

Książka adresowana jest do osób zarządzających i pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, a także organów administracji ochrony zdrowia oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opieki długoterminowej, w tym do osób jej potrzebujących i ich rodzin.

Patronat: portal dlaszpitali.pl, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, pielegniarki.info.pl, magazyn Świat Seniora, Portal Pomocy Społecznej ops.pl.

 

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

 

 

 

Tagi: Difin