Innowacyjne metody współdziałania księgarzy z lokalnym środowiskiem na rzecz czytania

Innowacyjne metody współdziałania księgarzy z lokalnym środowiskiem na rzecz czytania

Przegląd

Polska Izba Książki organizuje warsztaty “Innowacyjne metody współdziałania księgarzy z lokalnym środowiskiem na rzecz czytania”

2 lipca 2022, Warszawa

 

Prowadzenie: Maria Deskur, Katarzyna Konopka, Fundacja Powszechnego Czytania

Agenda:

12:00 rozpoczęcie

12:15-14:00 praca w grupach

14:00-14:40 obiad

14:45- 16:15 praca w grupach

16:15-16:30 przerwa

16:30-17:15 podsumowanie

17:15 herbata na zakończenie

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności innowacyjnej, skutecznej współpracy lokalnych liderów na rzecz upowszechniania czytania.

Na warsztatach księgarze/rki i bibliotekarze/rki pracować będą nad metodami systematycznej współpracy z innymi instytucjami kultury w swoim mieście, ukierunkowanej na trzy cele:

a) dotarcia do nieczytających,
b) zwiększenia liczby osób odwiedzających księgarnie, biblioteki, domy kultury itp.
c) rozwijania skoordynowanych inicjatyw pro-czytelniczych z udziałem biznesu.
d) wypracowanie metod skutecznej komunikacji w celu pozyskania nowych czytelników/klientów

Efektem pracy będzie wypracowanie rekomendacji dla księgarzy i bibliotekarzy w w/w zakresach.

Praca odbywać się będzie w metodologii stolikowej. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, które w dwóch etapach wypracują kolejno rozwiązania. Na koniec grupy przedstawią sobie wzajemnie efekty i zostanie sporządzona lista rozwiązań, propozycji i kierunków myślenia.

Budowanie innowacyjnych rozwiązań odbędzie się dzięki pracy na skojarzeniach, inspiracjach tematycznych, obszarach życia, częściach dnia i potrzebach klientów.

Kategorie: Wydarzenia