Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający Mirona Białoszewskiego

Przegląd

Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający 100.rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego – poety, prozaika, dramatopisarza i aktora teatralnego.

Miron Białoszewski, którego twórczość zapisała się trwale w dziejach polskiej kultury, to odkrywca nowych form w liryce, prozie, twórczości teatralnej oraz uważny obserwator codzienności. W swoich dziełach wykraczał poza granice przyjętego języka literackiego oraz rozbijał schematyzm. Jego zainteresowanie wzbudzała mowa wykolejona, przejęzyczenia, przypadkowe zbiegi okoliczności językowych. Odwoływał się także do języka potocznego i dziecięcego. Do najważniejszych dzieł artysty należą tomiki wierszy „Obroty rzeczy” i „Mylne wzruszenia” oraz pisany prozą „Pamiętnik z powstania warszawskiego”. Za ten ostatni otrzymał na­gro­dę mia­sta War­sza­wy oraz nagrodę ministra kultury i sztuki II stopnia.

Artysta oprócz pisania, zajmował się również grą aktorską w teatrze. W 1955 roku, wraz z Lechem Emfazym Stefańskim i Bogusławem Choińskim, założył własny amatorski „Teatr na Tarczyńskiej”. Po jego rozpadzie pisarz otworzył w swoim mieszkaniu „Teatr Osobny”, który przetrwał do 1963 roku. Do granych w nich najbardziej znanych sztuk zalicza się „Wyprawy Krzyżowe” i „Osmędeusze”.

Na wyemitowanym przez Pocztę Polską znaczku pocztowym przedstawiony jest fotograficzny portret Mirona Białoszewskiego. Na kopercie FDC zamieszczono zdjęcie artysty wykonane w trakcie jednego ze spektakli „Teatru Osobnego” oraz cytat – słowa poety dotyczące jego eksperymentów ze słowem mówionym i pisanym. W grafice datownika widnieje łyżka cedzakowa – jeden z wysławianych przez Białoszewskiego przedmiotów codziennego użytku, które zajmują wiele miejsca w jego twórczości poetyckiej.

Autor projektu: Paweł Myszka
liczba znaczków: 1
wartość: 3,60 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2022 r.

 

 

źródło Poczta Polska

Kategorie: Wydarzenia