Dziecko w rodzinie, kontekst prawno-metodyczny

Przegląd

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.

Obiektem zainteresowania publikacji jest dziecko w rodzinie w kontekście prawno-metodycznych wskazań dla pracowników socjalnych udzielających w swojej codziennej pracy wsparcia i pomocy tej grupie osób, które ze względu na swoją sytuację nie są w stanie poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami czy kryzysami. Dobór podjętej tematyki nie jest przypadkowy, ponieważ chodzi przede wszystkim o pokazanie, w jaki sposób należy interpretować i stosować obowiązujące przepisy prawa w pracy z klientami pomocy społecznej i ich rodzinami w oparciu o ideę pomagania osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczając różnorodnych trudności, problemów czy też kryzysów.

Książka adresowana jest adresowana do osób kształcących przyszłych przedstawicieli helping professions, tj. pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach socjalizacyjnych. W szczególny sposób skierowana jest do rodzin jako swego rodzaju drogowskaz w ich codziennym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej.

Patronat:

W serii Metodyka Pracy Socjalnej:

1. Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty
2. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi
3. Metody i techniki pracy z osobami starszymi, z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami
4. Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi
5. Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny

Tagi: Difin