Merlin Buy, nowo utworzona spółka zależna Merlin Group, będzie rozwijać internetową sprzedaż książek

Merlin Buy, nowo utworzona spółka zależna Merlin Group, będzie rozwijać internetową sprzedaż książek

Przegląd

 

8 kwietnia 2022 r. Merlin Buy Sp. z o.o. (spółka zależna Merlin Group S.A.) zawarła umowę ramową “związaną ze sprzedażą internetową, w szczególności ze sprzedażą książek”. Zleceniobiorca jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową. Umowa obejmuje

– obsługi magazynowej w ramach przyjęć, składowania i wydawania towarów,
– obsługi magazynowej nie odebranych przez adresatów wysyłek,
– przygotowania towarów będących w posiadaniu Merlin Buy do wysyłki pod wskazany adres, na podstawie otrzymanych dyspozycji od Merlin Buy (zamówień),
– spedycji towarów oraz organizacji transportu towarów.

W komunikacie nie podano informacji kto jest stroną umowy zawartej na czas nieokreślony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Aktualnie prowadzone są ze zleceniobiorcą uzgodnienia dążące do uruchomienia usługi spedycji towarów, gwarantujących dostawę towaru na terenie Warszawy w dniu zamówienia.

 

 

 

źródło dlahandlu.pl

Kategorie: Rynek Polski