Tag "Merlin Group"

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

Merlin Group złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Zarząd Merlin Group poinformował także, że 20 grudnia 2023 r. powziął informację o złożeniu przez wierzyciela spółki, w dniu 14 lipca 2023 r., do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Rynek Polski

Merli Group po 3 kwartałach 2022

W trzecim kwartale br. przychody Grupy Merlin wyniosły 91 737,13 zł co oznacza spadek o ponad 95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

Rynek Polski

Rezygnacja ze stanowiska w radzie nadzorczej Merlin Group

Zarząd Merlin Group S.A. poinformował, że 27 lipca br. do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Stanisława Ryszarda Kaczoruka z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym

Rynek Polski

Księgarnia internetowa Merlin.pl – reaktywacja

19 kwietnia 2022 r.,  po blisko dwumiesięcznej przerwie, wznowiono funkcjonowanie internetowej księgarni merlin.pl

Rynek Polski

Merlin Buy, nowo utworzona spółka zależna Merlin Group, będzie rozwijać internetową sprzedaż książek

8 kwietnia 2022 r. Merlin Buy Sp. z o.o. (spółka zależna Merlin Group S.A.) zawarła umowę ramową “związaną ze sprzedażą internetową, w szczególności ze sprzedażą książek”. Zleceniobiorca jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową

Rynek Polski

Merlin Group sprzedała 100 proc. udziałów spółek Merlin Commerce, Profit M i Magus

Mamy ambitne plany i ciekawe pomysły, jesteśmy tu po to, aby odbudować markę Merlin – deklaruje Artur Górski, jeden z inwestorów

Rynek Polski

Spadek przychodów Merlin Group SA

Zarząd Merlin Group S.A opublikował jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Rynek Polski

Rezygnacja Prezesa Spółki Merlin Group

W dniu 20 stycznia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Przemysława Żbikowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Merlin Group S.A.

Rynek Polski

Spółka Liber została partnerem Merlin Group

Celem biznesowym umowy jest zdecydowane przyspieszenie realizacji zamówień oraz udostępnienie znacząco szerszej oferty towarów dostępnych do natychmiastowej wysyłki (jeszcze tego samego dnia)

Wydarzenia

Powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Merlin Group

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do Rady Nadzorczej trzech członków

Rynek Polski

Wpływy Merlin Group 40 proc. w dół, 2,1 mln zł straty

– Celem zarządu spółki obecnie jest sukcesywne zwiększanie obrotu przy jednoczesnym zwiększaniu realizowanej marży – podkreślają władze firmy

Wydarzenia

Merlin Group pozwany przez Bluebird Capital S.A.

Żądanie pozwu obejmuje wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A., podjętej w dniu 8 grudnia 2020 r. w  sprawie  zmiany  Statutu  Spółki 

Rynek Polski

Przemysław Żbikowski nowym prezesem Merlin Group

Zastąpił na tym stanowisku Annę Prymakowską

Rynek Polski

Merlin Group spadek przychodów sprzedażowych w drugim kwartale br

Koszty operacyjne Merlin Group zmalały mocniej od przychodów – w drugim kwartale o 24 proc. do 11,08 mln zł, a w całym półroczu o 40,4 proc. do 22 mln zł.

Rynek Polski

Merlin po I kwartale 2020

W  marcu 2020r.,  Spółka odnotowała spadek sprzedaży w kategorii Książka stanowiącej istotny udział w przychodzie Grupy

Rynek Polski

Merlin Group: zmiany w radzie nadzorczej; obniżka kapitału

Akcjonariusze Merlin Group zdecydowali o powołaniu Anieli Hejnowskiej do rady nadzorczej na miejsce Beaty Mońki. Akcjonariusze zgodzili się także na obniżenie kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat oraz emisję do 240 mln nowych akcji

Rynek Polski

Merlin Group po trzech kwartałach

Przychody sprzedażowe Merlin Group wzrosły o 52,2 proc. do 45,4 mln zł., przy jednoczesnym zwiększeniu się straty netto z 13,81 do 27 mln złotych

Rynek Polski

Grupa Merlin w I półroczu 2019

Merlin Group odnotowała w pierwszym półroczu br. w ujęciu skonsolidowanym 29,35 mln zł przychodów sprzedażowych i 10,3 mln zł straty netto, wobec 19,54 mln zł przychodów i 8,69 mln zł straty rok wcześniej

Rynek Polski

BiznesiKultura.pl – nowy sklep internetowy Merlin Group

BiznesiKultura.pl  skierowany do klientów biznesowych i segmentu B2B, który w swojej ofercie ma ponad 300 tys. produktów

Rynek Polski

Zmiany w radzie nadzorczej Merlin Group

Dnia 4 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. odwołało z funkcji członka rady nadzorczej Viktorię Tigipko