Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami

Przegląd

Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale także do ich edukatorów. Grupa doświadczonych autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy, odwołując się nie tylko do tradycji polskich, ale i światowych. BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ otwiera nową perspektywę współtworzenia standardów pracy socjalnej i kształcenia w tym zakresie. Ważne jest, że w ramach serii wykorzystane i promowane są nowoczesne techniki edukacyjne.

Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami w syntetyczny sposób przedstawia całokształt zagadnień odnoszących się do pracy socjalnej ze skazanymi z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz różnych okoliczności odbywania kary. Czytelnik znajdzie tu odniesienie do teorii i praktyki pracy socjalnej i resocjalizacji: pozna wspólne cele i metody pracy obu dyscyplin oraz przykłady dobrej koordynacji pomiędzy pracownikami socjalnymi i innymi służbami. Książkę wieńczy dziesięć punktów systematyzujących przedstawiane treści, które mogą stanowić podręczny przewodnik dla pracowników socjalnych, przedstawicieli innych służb społecznych i pracowników organizacji pozarządowych.

W serii BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ ukazały się:

1. Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami – Joanna Felczak
2. Rodzina alkoholowa. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej. Część 1 – Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska
3. Praca socjalna w środowisku lokalnym – Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek
4. Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna – Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec
5. Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna – Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska
6. Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia – Izabela Krasiejko
7. Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – Zbigniew Woźniak
8. Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna – Ewa Flaszyńska

 

 

Tagi: Difin