Wojciech Ciszewski, Rozum i demokracja

Przegląd

Wojciech Ciszewski
Rozum i demokracja
Wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa
ISBN: 978-83-233-4777-4
Liczba stron: 230
Format: 15,8 x 23,5 cm
Rok wydania: 2020

 

Połączenie kunsztu analitycznego i dogłębnej znajomości literatury przedmiotu przyniosło znakomite efekty. Monografia bowiem obfituje w wiele oryginalnych ustaleń pojęciowych i filozoficznych. Ujmując rzecz krótko, lektura książki dr. Ciszewskiego to prawdziwa intelektualna przyjemność dla czytelnika ceniącego analityczny sposób uprawiania filozofii.
Z recenzji wydawniczej prof. Wojciecha Załuskiego

 

To znakomita praca, bardzo erudycyjna, oparta na obszernej i wnikliwej kwerendzie bibliograficznej, napisana precyzyjnie i z analityczną dociekliwością. Spełnia ona, moim zdaniem, nawet najbardziej wyśrubowane kryteria pracy doktorskiej na czołowej uczelni.
Z recenzji prof. Wojciecha Sadurskiego

dr Wojciech Ciszewski – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant w Instytucie Filozofii UJ. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu współczesnej filozofii politycznej, teorii prawa oraz etyki, w tym monografii Zasada neutralności światopoglądowej państwa (2019).

www.wuj.pl