Tag "Wydawnictwo UJ"

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka

Europa Środkowa i Bałkany

Księga Jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce

Książka naukowa i akademicka

Siłaczki, szefowe, społeczniczki

Tematyka kobieca jest coraz częściej podejmowana w kontekście nauk społecznych, w tym przywództwa kobiet. Rzadziej jednak przyjmuje się perspektywę organizacji i zarządzania

Książka naukowa i akademicka Literatura

Suzanne O’Sulivan „Burze w mózgu”

Kolejna książka autorki bestsellera „Wszystko jest w twojej głowie”

Prawo gospodarcze

Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP

Monografia stanowi analizę problematyki dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. W pierwszej części książki znajdują się ogólnoteoretyczne rozważania, w  tym opis modelowych rozwiązań oraz funkcji prawnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy

Książka naukowa i akademicka

Marlena Gruda, Zaczynając od różnicy. Przemiany bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku

Nikt dotąd nie przedstawił tak obszernego i oryginalnego studium poświęconego bohaterowi w powieści słoweńskiej po 1991 roku. Marlena Gruda podejmuje i opracowuje temat w sposób prekursorski na tle prac literaturoznawczych z tego zakresu na terenie Słowenii i Polski

Książka naukowa i akademicka

Olga Mastela, „Oczyma duszy”

Prezentowana monografia to oryginalne studium polskiej recepcji Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a, wzbogacające polską szekspirologię, badania historycznoliterackie, historycznokulturowe i przekładoznawcze

Literatura

Grypa. Sto lat walki, Jeremy Brown

Czy jesteśmy gotowi na następną epidemię?

Książka naukowa i akademicka

Lego w terapii autyzmu, Daniel B. LeGof , Gina Gomez de la Cuesta , GW Krauss , Simon Baron-Cohen

Stworzony przez autora i jego współpracowników program terapeutyczny obejmuje sprawdzone strategie zarządzania zachowaniem dziecka z autyzmem i rozwijania jego umiejętności oraz ocenę postępów

Literatura

Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycyny, Lydia Kang , Nate Pedersen

Historia niekonwencjonalnej medycyny dla ludzi o mocnych nerwach