Tag "Wydawnictwo UJ"

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka

Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego

W dobie turbulentnego i coraz mniej poddającego się predykcji otoczenia, jak również konkurencji o ograniczone i często nieimitowane zasoby szczególnego znaczenia nabiera potrzeba kreowania pożądanego wizerunku organizacji publicznej

Książka naukowa i akademicka

Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Relacje Unii Europejskiej z sąsiadami stanowią kluczowy aspekt jej polityki zagranicznej, wyznaczają w dużej mierze znaczenie Unii na arenie międzynarodowej. Jednak wraz z dynamicznymi zmianami zarówno wewnątrz Unii, jak i w systemie międzynarodowym te relacje stoją współcześnie przed wieloma wyzwaniami

Książka naukowa i akademicka

Xoczu – Smogu! ХОЧУ – СМОГУ! Русский язык не только филолов

Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób dorosłych uczących się języka rosyjskiego – studentów kierunków rusycystycznych, słuchaczy kursów językowych, a także do tych, którzy chcą samodzielnie rozwijać umiejętność swobodnego komunikowania się w tym języku

Książka naukowa i akademicka

Studia nad pańćaratrą

Kontynuując rozpoczęte kilka lat temu rozważania na temat jednej z najbardziej interesujących i ważnych dla kultury południa Indii tradycji religijnych, jaką jest wisznuicka pańćaratra, autorka przygląda się bliżej fenomenowi południowoindyjskiej świątyni

Książka naukowa i akademicka

Jacek Bylica. „Cygańska rapsodia”

Cygańska rapsodia stanowi zwieńczenie „romskiej ścieżki” badacza. Prezentuje obraz rzeczywistości społecznej Romów – najpierw w przestrzeni europejskiej, następnie w warunkach Małopolski, a wreszcie w społeczności lokalnej Andrychowa, w której rozegrał się wywołujący szerokie reperkusje społeczne konflikt etniczny

Książka naukowa i akademicka

Wątki maryjne we francuskiej twórczości dramatycznej XIV-XV wieku

„(…) Nie jest to książka  napisana jedynie przez filologa mediewistę, lecz dzieło autorstwa mediewistki, która postrzega Średniowiecze szeroko, z uwzględnieniem jego różnorodności.” Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Tylusa

Książka naukowa i akademicka

Apetyt na literaturę

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego już w sprzedaży!

Książka naukowa i akademicka

Literatura et etnologia

Korzystając z nowszych metodologii badań, Autorka konstruuje w książce własną oryginalną propozycję zastosowania w interpretacji tekstów wybranych kategorii kulturowej teorii literatury. Instruktywnie wprowadzając odbiorców w różne perspektywy teoretyczne, sama posługuje się nimi w lekturze literatury polskiej XIX, XX i XXI wieku

Książka naukowa i akademicka

Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym.Metoda oparta na współpracy

Sprawdzone narzędzie terapeutyczne redukujące ryzyko samobójstwa Niniejszy podręcznik, opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych i badań naukowych autora, przedstawia skuteczną metodę terapeutyczną CAMS, stosowaną przez specjalistów na całym świecie

Książka naukowa i akademicka

Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia

Zamysłowi książki towarzyszyło przekonanie o konieczności przyjrzenia się takim sferom współczesnej refleksji humanistycznej, które łączą się w istotny sposób z tym, co dzieje się w literaturze XX i XXI wieku. Poleca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Książka naukowa i akademicka

Uczące się społeczeństwo. O aktywności edukacyjnej dorosłych PolakówBarbara Worek

Książka podejmuje ważną problematykę z pogranicza socjologii, ekonomii, pedagogiki i psychologii

Książka naukowa i akademicka

Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce

Książka przedstawia współczesne ruchy queerowe poprzez głosy i refleksje aktywistów i aktywistek od lat zaangażowanych w działania na rzecz praw osób LGBTQ

Książka naukowa i akademicka

Żywioły w literaturze dziecięcej. Ziemia

Monografia wieloautorska zaprojektowana jako tom drugi serii Żywioły wyobraźni poświęcona jest problematyce kulturowych wzorców obecności żywiołu ziemi w utworach dla czytelnika niedorosłego […

Literatura

Jakub Niedźwiedź „Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku”

Poezja Kochanowskiego, w której znajdziemy prawie wszystkie wymienione przed chwilą miejsca, nie tylko odzwierciedla ten proces, ale stanowi jego integralną część. I o tym jest ta książka

Książka naukowa i akademicka

Wanda Świątkowska, „Hamlet.pl. Myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej”

Hamlet.pl ukazuje procesy myślenia Hamletem i obecność dzieła Williama Szekspira w powojennej kulturze polskiej

Książka naukowa i akademicka

Marta Stańczyk, Czas w kinie. Doświadczenie temporalne w Slow Cinema

Tematem przewodnim książki Marty Stańczyk są przemiany, jakie zaszły w kinie w ostatnich latach

Wydarzenia

Zapraszamy promocję książki Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego

Spotkanie odbędzie się w środę 5 czerwca o godz. 16.00 na Wydziale Polonistyki UJ

Wydarzenia

Zapraszamy na promocję książki „Deus ex metaphora. Bóg filozofów i jego funkcje” Stefana Klemczaka

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej