Tag "Wydawnictwo UJ"

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka

Historia medycyny… 1 w sześciu niepełnych odsłonach. Część pierwsza, czyli pierwsze trzy odsłony

Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach jest propozycją spojrzenia na dzieje nauki i sztuki lekarskiej przez pryzmat sześciu, zdaniem autora, głównych problemów, z jakimi w przeszłości mierzyła się medycyna i z jakimi nadal przychodzi jej się mierzyć

Wydarzenia

Zaproszenie na spotkanie autorskie

23 marca (czwartek) w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu (ul. Kościelna 11) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie zatytułowane Na styku, w którym udział wezmą dr hab. Ewa Bal, prof. UJ, dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ oraz prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Książka naukowa i akademicka

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego poleca nowości w serii Hermeneia

Hermeneia w języku greckim oznacza sztukę interpretacji, ale też sztukę pośrednictwa. Pod nazwą tą kryje się zarówno potrzeba rozumienia rzeczywistości, jak też konieczność mediacji między różnymi obszarami kultury

Wydarzenia

Zaproszenie na spotkanie “Pieśni mniszek”

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteka Jagiellońska rozpoczynają nowy cykl wykładów otwartych Czytając naukę, w trakcie których prezentowane będą najciekawsze publikacje krakowskich akademików

Książka naukowa i akademicka

PORTA IURIS: Dobro i interes w prawie

PORTA IURIS to seria wydawnicza programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ

Wydarzenia

Zaproszenie na rozmowę wokół książki “Gombrowicz Andersa Bodegårda. Analizy przekładoznawcze”

Spotkanie odbędzie się 02.03.2023 o godzinie 17:00 w Kawiarni Literackiej, ul. Krakowska 41

Książka naukowa i akademicka

Obowiązki polskich organów i instytucji administracyjnych wynikające z procesu restytucji dóbr kultury w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Książka Anny Mazur stanowi próbę kompleksowego ujęcia problematyki wskazanej w tytule i jest cennym uzupełnieniem literatury dotyczącej dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w kontekście restytucji dóbr kultury

Książka naukowa i akademicka

Spaces of Diversity?

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka naukowa i akademicka

Arkadiusz Sobczyk, Zarys systemu prawa pracy. Tom II. Ustrój społeczno-gospodarczy III RP i ustrojowe prawo pracy

Pojęcie „ustrojowe prawo pracy” jest od dawna obecne w nauce prawa pracy, choć pojawia się w nim niezbyt często. Problem w tym, że nie da się mówić o ustroju bez odwołania do organów władzy publicznej

Książka naukowa i akademicka

Dorota Pauluk, Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój

Grono adresatów tej publikacji wydaje się bardzo szerokie. Tworzą go nauczyciele szkół wszystkich poziomów i typów. Będzie to także cenna lektura dla studentów pedagogiki oraz kandydatów na nauczycieli

Książka naukowa i akademicka

Małgorzata Radkiewicz, Refleksje zza kamery

Założeniem książki jest prezentacja różnorodnych głosów twórczych kobiet w kinie, by ukazać podejmowaną przez nie refleksję, a tym samym podkreślić ich obecność i znaczenie w historii myśli filmowej

Książka naukowa i akademicka

Marcin Gabryś, Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce

Podjęta w recenzowanej monografii problematyka ewolucji ustroju terytorialnego Kanady w kontekście transformacji pozycji społeczno-politycznej Inuitów jest nie tylko interesująca i aktualna, lecz także rzadko podejmowana w polskiej literaturze przedmiotu w tak kompleksowy sposób

Książka naukowa i akademicka

Rafał Lisiakiewicz, Asymetryczna współzależność

Celem naukowym monografii jest wskazanie roli handlu z Polską w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Praca skupia się przede wszystkim na tym, jak handel z RP kształtował ową politykę i jak był w niej traktowany

Książka naukowa i akademicka

Kazimierz Sowa, Pisma wybrane

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydarzenia

Rozmowa wokół książki Religia, historia i przyszłość w kulturze afrokaraibskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na spotkanie które odbędzie się 27.01.2023 r. godz. 19:00, Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41

Książka naukowa i akademicka

Gombrowicz Andreasa Bodegarda

Autorzy książki zmierzają do wieloaspektowego opisu działań translatorskich Andersa Bodegårda, skupiając się na kilku problemach translatologicznych i przyjmując różne perspektywy metodologiczne, skorelowane z analizowanymi problemami

Wydarzenia

Rozmowa o książce Pawła Mościckiego, Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na spotkanie które odbędzie się 19.01.2023 r. godz. 18:00 w Kawiarni Literackiej, ul. Krakowska 41