Estetyka / inestetyka Współczesne teorie działań artystycznych

Przegląd


Red. Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak
Estetyka / inestetyka
Współczesne teorie działań artystycznych

 

ISBN: 978-83-233-4804-7
Liczba stron: 278
Format: 15,8×23,5 cm
Rok wydania: 2020

 

Data premiery: 15.04.2020

 

Autorzy tekstów zebranych w tomie Estetyka/inestetyka. Współczesne teorie dziań artystycznych pokazują przemiany dokonujące się w sztuce, takie jak wykorzystywanie nowych mediów, zjawiska immersji i VR-u czy też bioartu; zadają pytanie o status artysty, problematyzują kanony literackie i autobiograficzność, a także tworzą urzekające opisy twórczości Goi i analizy własnej postawy twórczej, ulegając pokusie myślenia oryginalnego, a nawet – jak ujęliby to Guattari i Deleuze – tworzenia konceptów i perceptów.

Sytuują się właśnie gdzieś na granicy między estetyką a inestetyką, poszukując metody mówienia o sztuce, która nie zamykałaby jej w odgórnie ustalonych ramach dyskursu akademickiego, ale próbowała znaleźć nowe sposoby powiązania ze sobą – jak pisał Lyotard w swojej pierwszej książce – dyskursu i figury.
Z recenzji dr hab. Moniki Murawskiej

www.wuj.pl