Finał projektu – „Pola widzenia książki – w podróży”

Finał projektu – „Pola widzenia książki – w podróży”

Przegląd

Biblioteka Śląska zaprasza na spotkanie finałowe projektu „Pola widzenia książki – w podróży”, które odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Domu Oświatowym Biblioteki.

Projekt „Pola widzenia książki – w podróży” to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r., który podejmuje działania animujące czytelnictwo na Śląsku.

Stanowi rozszerzenie platformy kształtowania kompetencji odbiorców kultury w oparciu o literaturę, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i seniorów. „Pola widzenia książki – w podróży” zakładały realizację wycieczek fotograficznych, warsztatów i akcji artystycznych oraz spotkań wspólnych dla specjalistów i szerokiej publiczności.

Projekt nastawiony był na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. Celem było tworzenie biblioteki otwartej, wpisującej się w dynamicznie rozwijające się inicjatywy w przestrzeni lokalnej.

Wartością tegorocznej edycji było silne wejście w przestrzeń miejską, jak również odbycie podróży do wnętrza biblioteki, pokazując szerokie spektrum możliwości oddziaływania książki na odbiorców w różnym wieku.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Kategorie: Wydarzenia