Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza

Przegląd

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w ramach II edycji Festiwalu Tradycji Literackich zaprasza na wystawę czasową zainspirowaną twórczością dwóch wybitnych poetów – Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

Jesienią 2017 roku Muzeum Pana Tadeusza zorganizowało pierwszą edycję Festiwalu Tradycji Literackich. Poświęcono ją relacji Adam Mickiewicz – Tadeusz Różewicz. W tym roku festiwal rozpoczyna się 4 września wystawą Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza. Kolejne wydarzenia festiwalowe czekają nas w październiku i listopadzie. Wystawa w Muzeum Pana Tadeusza formuje ważny kontekst dla kolejnych wydarzeń festiwalowego programu. Pomysł na tę czasową ekspozycję polega na tym, aby pochodzące ze zbiorów Ossolineum rękopisy Słowackiego i Herberta umieścić wewnątrz wystawy stałej muzeum, komentując – w poważny, metaforyczny, a niekiedy ironiczny sposób – jej zawartość. Zaplanowano także interwencje artystyczne w multimedia współtworzące narrację muzeum.

Wybór Juliusza Słowackiego jako jednego z bohaterów kolejnego ossolińskiego festiwalu wydaje się naturalny – na przełomie XIX i XX wieku instytucję nazywano „Domem Słowackiego”, a część rękopisów pisarza trafiła tu już w 1866 roku. Były wśród nich brudnopisy i czystopisy utworów, a także cenne rysunki z podróży na Wschód (do Ziemi Świętej z Neapolu w latach 1836–37) i towarzyszące im notatki dotyczące stanu finansów poety. Inne manuskrypty trafiły do Ossolineum z różnych źródeł około roku 1909 z okazji setnej rocznicy urodzin poety. W zbiorach pojawiły się też portrety rodzinne, a nawet pukiel włosów wieszcza.

Powstały w 1817 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich od początku swojego istnienia słynął ze znakomitych kolekcji literackich polskich autorów. Gromadzenie ich w czasie zaborów było traktowane jako element misji związanej z zachowywaniem polskości, a do zbiorów trafiały nie tylko powszechnie znane dzieła, ale i utwory niepublikowane czy korespondencja. Misja ta nie ustała po wojnie, kiedy to Zakład reaktywował swoją działalność we Wrocławiu. Kontynuowano powiększanie kolekcji, choćby poprzez listowne prośby wysyłane do pisarzy. Na taki apel odpowiedział w 1983 roku Zbigniew Herbert i przekazał Ossolineum, jak sam to określił, coś z liryki, coś z prozy i coś z życia, czyli wiersze „Boski Klaudiusz”, „Do Ryszarda Krynickiego – list” w różnych redakcjach, szkic „Martwa natura z wędzidłem” i fragmenty korespondencji wydawniczej. W 2009 w Dziale Rękopisów znalazły się kolejne wiersze Herberta z lat 1950–75, opowiadanie „Sprawa Słonia” i esej „Il duomo”. Niektóre z tych obiektów zobaczyć będzie można na wystawie.

Na wernisaż wystawy czasowej Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza zapraszamy we wtorek 4 września 2018 o godzinie 17.00. Tego dnia przypada dwieście dziewiąta rocznica urodzin Słowackiego. Ekspozycja będzie prezentowana do 2 grudnia 2018.

Oprócz wystawy w programie festiwalu znajdą się warsztaty teatralne, warsztaty rodzinne, spotkania z tłumaczami, warsztaty twórczego pisania, warsztaty poezji miganej, warsztaty artystyczne dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, konferencja dla nauczycieli i konferencja naukowa oraz slam poetycki. Odbędzie się także premiera nowego, wydawanego przez Muzeum Pana Tadeusza pisma literackiego pt. „Interpretacje”.

Festiwal Tradycji Literackich dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Program

4.09.2018, godz. 17.00
Wernisaż wystawy
Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert
komentują Muzeum Pana Tadeusza

Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert, których rękopisy, pochodzące ze zbiorów Ossolineum pojawiają się jako interwencja w ekspozycję stałą Muzeum Pana Tadeusza, komentują – w poważny, metaforyczny, a niekiedy ironiczny sposób – treści wystawy: tekst i kontekst powstania poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, a także wartości ważne i dla romantyków, i dla bohaterów wystawy Misja: Polska. Prezentacja obiektów jest skonfrontowana z audiowizualnymi ingerencjami artystycznymi w multimedia współtworzące narrację muzeum. Wystawa potrwa do 2 grudnia 2018.

29–30.09.2018 i 6–7.10.2018, godz. 10.00–14.00
Posążek boga ironii – warsztaty teatralne
w ramach Wrocławskich Dni Seniora

Dwie edycje ośmiogodzinnych warsztatów, podczas których uczestnicy pod okiem prowadzących przygotują etiudę teatralną. Punktem wyjścia będzie krótki utwór Zbigniewa Herberta Z mitologii.

Prowadzenie: Lucyna Piwowarska-Dmytrów – absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, animatorka kultury, Beata Rakowska – aktorka teatralna i filmowa.

obowiązują zapisy:
zapisy@ossolineum.pl / 71 75 50 651 do 658

11.10.2018, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert
komentują Muzeum Pana Tadeusza

13.10.2018, godz. 12.00–14.00
Hermes, pies i gwiazda.
Warsztaty rodzinne z
Zeszytem do poezji
(dla dzieci w wieku 5–12 z rodzicami)

Zeszyt do poezji zawiera zadania prowokujące do użycia wyobraźni. Może służyć jako pomoc edukacyjna dla rodziców, nauczycieli i animatorów. Tegoroczna edycja nawiązuje do mitologii i bajek, które inspirowały Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

Prowadzenie: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec
obowiązują zapisy

13.10.2018, godz. 16.00
Spotkanie z Billem Johnstonem

Gościem tegorocznej edycji festiwalu będzie laureat nagród Translatlantyk oraz Found in Translation Award, autor najnowszego przekładu Pana Tadeusza na język angielski (Archipelago Press), a także tłumacz m.in. utworów Juliusza Słowackiego, Wiesława Myśliwskiego i Witolda Gombrowicza.

Prowadzenie: Marcin Hamkało
wstęp wolny

14.10.2018, godz. 10.00–14.00
Warsztaty translatorskie z Billem Johnstonem

Bezpłatne zajęcia dla tłumaczy przekładających z języka polskiego na angielski.
obowiązują zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl

20.10.2018, godz.10.00–16.30
Warsztaty twórczego pisania z Sylwią Chutnik

Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych prowadzone
przez pisarkę i felietonistkę Sylwię Chutnik, inspirowane
m.in. twórczością Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

obowiązują zapisy: próbkę poezji lub prozy o długości
do 10 stron maszynopisu należy przesłać na adres
wydarzenia@ossolineum.pl (do 5.10.2018)

3.11.2018, godz. 15.00–16.00
Poetyckie oprowadzanie po wystawie
Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert
komentują Muzeum Pana Tadeusza

W roli przewodników wystąpią aktorzy czytający teksty
z rękopisów prezentowanych na wystawie.

3.11.2018, godz. 17.00–18.30
Premiera
Wyboru poezji Zbigniewa Herberta

Z serii Biblioteka Narodowa ze Wstępem i w opracowaniu Małgorzaty Mikołajczak
(Wydawnictwo Ossolineum).

24–25.11.2018, godz. 10.00–16.00
Żegluga. Warsztaty poezji miganej

Jak opowiedzieć sen i podróż w języku poezji migowej?
Warsztaty dla osób głuchych i słyszących.

Prowadzenie: Arkadiusz Bazak, głuchy poeta, aktor i reżyser, stypendysta MKiDN
obowiązują zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl

28.11.2018, godz. 14.00–18.00
Dlaczego klasycy? Słowacki i Herbert w szkole.
Konferencja dla nauczycieli

Podczas konferencji nauczyciele i metodolodzy podzielą się swoimi pomysłami na lekcje poświęcone obu twórcom, których wydobędziemy na chwilę z szuflad podpisanych: „romantyk”, „klasyk”, „poeta kultury”.

Współorganizator: WCDN
wstęp wolny

30.11.2018, godz. 10.00–16.00
Inny był pożar poematu. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Konferencja naukowa

Do wystąpień zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Poruszymy między innymi następujące kwestie: poeta jako sumienie narodowe i jako etyczny trendseter, kultura śródziemnomorska: odwieczny kompleks i źródło dylematów egzystencjalnych, polityczny wymiar wyborów estetycznych poety, poezja jako perspektywa wartości społecznych, historia jako kontekst wiersza, czytelnik jako partner i jako uczeń poety.

zgłoszenia: wydarzenia@ossolineum.pl

30.11.2018, godz. 17.00
Łzy rzeczy

Wernisaż wystawy fotografii autorstwa uczniów Wrocławskiego Ośrodka Socjoterapii wykonanych podczas warsztatów Studium przedmiotu.

wstęp wolny

30.11.2018, godz. 18.00
Poezja w PJM

Prezentacja wierszy w Polskim Języku Migowym
z udziałem uczestników warsztatów.

wstęp wolny

30.11.2018, godz. 19.00
Słowacki vs. Herbert. Slam poetycki

Zapraszamy piszących i improwizujących
profesjonalistów i amatorów do zaprezentowania
własnych tekstów, wchodzących w dialog
z twórczością Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta.

obowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.pl

Premiera pierwszego numeru magazynu „Interpretacje”, zawierającego teksty artystyczne i krytyczne z dwóch edycji festiwalu.

Pozostałe wydarzenia

październik–listopad

Studium przedmiotu

Warsztaty fotograficzne dla uczniów Wrocławskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu (grupa zamknięta).

Zamiast burzy

Warsztaty artystyczne dla pacjentów Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego (grupa zamknięta).

28.09–7.10.2018 i 12–14.10.2018
Tydzień Kultury Bez Barier

Zwiedzanie wystawy Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza z wykorzystaniem specjalnych materiałów edukacyjnych.

***

Muzeum Pana Tadeusza

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory

Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).

Wystawa stała muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, „Rękopis Pana Tadeusza”, opowiada o powstaniu i recepcji książki niezwykłej – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i skomentowanych przez ponad sto aplikacji i prezentacji multimedialnych – to zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę.

Druga część wystawy stałej, „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie życiorysów Jana Nowaka- Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego prezentuje losy pokolenia, które dorastało w wolnej po 123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, a następnie o suwerenną obecność Polski w nowoczesnej Europie. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł sztuki i archiwa.

Bogaty program edukacyjny i artystyczny muzeum, a także szereg organizowanych przez placówkę wystaw czasowych i działań interdyscyplinarnych poszerzają perspektywę problemową wystaw stałych, co pozwala na podjęcie dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej. Muzeum prowadzi także działalność badawczą i inspiruje wydarzenia poświęcone społecznemu oddziaływaniu twórczości literackiej. Dyrektorem muzeum jest Marcin Hamkało.

Otwarte dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, a także dzięki hojności mieszkańców Wrocławia Muzeum Pana Tadeusza do czerwca 2018 roku odwiedziło już ponad sto dwadzieścia tysięcy osób.

Kategorie: Wydarzenia