Podstawy prawoznawstwa w nowym wydaniu

Przegląd

 

Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie. Książka zawiera syntetyczny wykład podstawowych pojęć prawoznawstwa oraz zasad tworzenia i stosowania prawa. Rozważania teoretyczne uzupełniają liczne przykłady praktyczne, fragmenty tekstów źródłowych i orzeczeń, zestawienia tabelaryczne oraz infografiki, które czynią prezentowane treści  bardziej  przystępnymi. Opracowanie ukazuje przy tym szeroki historyczny i kulturowy kontekst opisywanych problemów prawnych.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin