Systemy polityczne, red. Marek Bankowicz , red. Beata Kosowska-Gąstoł

Przegląd

red. Marek Bankowicz, red. Beata Kosowska-Gąstoł

Systemy polityczne
Podręcznik akademicki. Tom I: Zagadnienia teoretyczne
ISBN: 978-83-233-4683-8
rok: 2019
format: 15,8 x 23.5 cm
stron:286
oprawa: miękka
język publikacji: Polski / Polish

Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […] Autorzy publikacji przygotowali opracowanie, które przystępnie prezentuje aktualny stan badań
oraz systematyzuje poglądy i ujęcia prezentowane w literaturze przedmiotu. Selekcja podejmowanych zagadnień, jak również sposób ich przedstawienia zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. Podręcznik jest godny polecenia nie tylko studentom i doktorantom, lecz także wszystkim czytelnikom zainteresowanym bliższym poznaniem zasad, instytucji i mechanizmów współczesnych systemów politycznych.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła

Niniejszy tom jest typowym podręcznikiem akademickim, dostosowanym do potrzeb dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Obejmuje on wszystkie najważniejsze zagadnienia będące tradycyjną częścią politologii porównawczej w zawężonym sensie comparative politics and government, i to nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
Z recenzji prof. PhDr. Michala Kubáta

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego