Prawo

Powrót do strony głównej
Prawo

Rząd wycofał urządzenia objęte opłatą reprograficzną z projektu ustawy

Od kilku lat trwają spory o aktualizację listy urządzeń reprograficznych. “Dziennik Gazeta Prawna” zauważył, że  resort kultury usunął temat z projektu ustawy

Prawo

Opłata reprograficzna nie tylko od tabletów i komputerów

Przełomowy wyrok Sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że smartfony, tak samo jak tablety czy notebooki podlegają obowiązkowi opłat

Prawo

Ustawa o artystach zawodowych w kolejnym etapie prac legislacyjnych

Po kilkumiesięcznym procesie prac legislacyjnych obejmujących m.in. konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt Ustawy o artystach zawodowych

Prawo i Administracja

Lapidaria prawnicze

Zbiór maksym, myśli i aforyzmów związanych z prawem i jego zastosowaniem

Prawo i Administracja

Biegły w wymiarze sprawiedliwości

Praktyczna wiedza w zakresie opiniowania na potrzeby sądów orzekających

Prawo i Administracja

“Psychologia kryminalistyczna” w nowym wydaniu

Książka rozszerzona o najnowszą literaturę przedmiotu

Prawo i Administracja

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego

Pierwszy na rynku kompleksowy komentarz do zmian procedury karnej obowiązujących od 1 lutego 2017 r.

Prawo gospodarcze

Idea Sprawiedliwości Naprawczej a zasady Kontynentalnego Prawa Karnego

Wydawnictwo Poltext poleca kolejną odsłonę serii Monografie prawnicze

Książka naukowa i akademicka

Rola i zadania psychologa sądowego

Szereg interesujących propozycji i przykładów konkretnych rozwiązań do zastosowania w pracy biegłych psychologów

Prawo gospodarcze

Zasady organizowania konkursu na Facebooku

Jak prawidłowo napisać jego regulamin?