Nabór wniosków w ramach programu „Platform(s) for cultural content innovation”

Nabór wniosków w ramach programu „Platform(s) for cultural content innovation”

Przegląd

Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Platform(s) for cultural content innovation”. Zadanie ma zachęcić europejskich dostawców kontentu do proponowania innowacyjnych działań i korzystania z nowych technologii oraz do wspierania ich w utrzymaniu pozycji pionierów w erze cyfrowej.

Pilotażowe działanie „Platform(s) for cultural content innovation” ma zachęcić do testowania i rozwijania nowych modeli biznesowych, produkcji i dystrybucji treści oraz ich promocji, wykorzystując technologie cyfrowe i biorąc pod uwagę nowe wzorce i zachowania odbiorców. Projekt ma na celu promowanie platformy (platform) dotyczących innowacji w sferze treści kultury.

Proponowany projekt powinien opierać się na analizie rynku, która  zidentyfikuje główne wyzwania dla sektorów związanych z dostarczaniem treści we współpracy z podmiotami z sektorów technologicznych. Projekt powinien także wnieść wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi inicjatywami i pomagać sektorom dotyczącym dostarczania treści w promowaniu nowych usług, produktów, innowacyjnych modeli biznesowych odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania.

W ramach pilotażowego projektu planowany jest rozwój platformy (platform) dotyczących innowacji w sferze treści kultury, która będzie:

  • przynosić europejską wartość dodaną poprzez wzmocnienie współpracy między podmiotami z sektora dostawców treści i zachęcać ich do stosowania nowych metod, usług, produktów i modeli biznesowych,
  • działać w roli katalizatora kreatywności i akceleratora innowacji dla dostawców kontentu i promować innowacyjne nastawienia wśród użytkowników,
  • wysokiej jakości, dobrze prowadzona, promowana i wysoce interaktywna,
  • dzielić się doświadczeniem, informacjami i wiedzą na temat innowacji i poprawy wzrostu oraz konkurencyjności europejskiego sektora dostawców treści,
  • ułatwiać i wzmacniać współpracę międzysektorową w kwestiach takich jak tworzenie, dystrybucja, promocja i dostęp do treści,
  • docierać do szerokiej społeczności,
  • docierać do sektorów technologicznych i współpracować z nimi.

W ramach konkursu zostaną wybrane trzy projekty, a wysokość dofinansowanie nie przekroczy 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania aplikacji upływa 2o września 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

 

 

za Kreatywna Europa

Kategorie: Instytucje