Biegły w wymiarze sprawiedliwości

Przegląd

Poradniki dla biegłych i prawników.

 

Książka zawiera rozważania o istotnych kwestiach dotyczących sporządzania opinii i jej oceny przez strony i sąd orzekający. W praktyce na tym styku występują najczęściej spory i antagonizmy na linii:biegły – strony procesu (ich  pełnomocnicy) oraz strony procesu (ich  pełnomocnicy) – sąd orzekający. Nie wszyscy mają świadomość, że nie są dla siebie w procesie przeciwnikami. Każdy natomiast ma w nim do spełnienia swoją rolę. Ta książka im to uświadomi. W książce ujęto temat wynagrodzeń biegłych (zaszły niedawno istotne zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach  cywilnych), w tym ich opodatkowania (z aktualnym orzecznictwem organów podatkowych w tej mierze). Książka zawiera również tematy mało znane biegłym: ochronę prawną biegłego oraz jego odpowiedzialność prawną, w różnych jej aspektach.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin