„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” rozstrzygnięcie naboru

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” rozstrzygnięcie naboru

Przegląd

Instytut Książki poinformował o rozstrzygnięciu V naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” .

W V edycji naboru złożono 161 wniosków, w tym 153 wnioski poprawne formalnie na łączną kwotę dofinansowania 164 324 409,00 zł. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostały 22 wnioski o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej.

Przyznano dofinansowania w łącznej kwocie 21 305 350,00 zł na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na lata 2019-2020.

 

Odwołanie można złożyć do dnia 9 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołania należy przesłać na adres Instytutu Książki w Krakowie. Decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

 

szczegółowe informacje na stronie Instytutu Książki

 

Kategorie: Instytucje