Tag "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Powrót do strony głównej
Instytucje

Zapowiedź naboru do BLISKO (2024-2025)

Wnioski można będzie składać drogą elektroniczną (system SOP) do 9 lutego

Biblioteki Instytucje Wydarzenia

Nowy książkowy NIEKALENDARZ na 2024 rok

Czytelniczy pakiet edukacyjny to przydatne narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w placówkach oświatowych i bibliotekach

Biblioteki Instytucje

Zbliża się czas przygotowania sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 za 2023 rok

Instytucje takie jak szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3, mają jeszcze czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów. Sprawozdania dla wojewodów do 15 stycznia 2024 roku

Biblioteki Instytucje

Wyniki naboru Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

W dniu 16 listopada 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Instytucje

Ruszył drugi nabór wniosków dla Priorytetu 1.

Nabór w ramach Priorytetu 1., za który odpowiada Biblioteka Narodowa,  potrwa do 2 listopada 2023 roku

Wydarzenia

Rusza kampania społeczna „Czytaj i wejdź do gry!” Polscy sportowcy włączają się w promocję czytelnictwa

Długofalowa współpraca z klubami i organizacjami sportowymi w ramach NPRCz 2.0 przewiduje aktywne zaangażowanie sportowców w działania proczytelnicze

Biblioteki Instytucje

Planowane są zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zmniejszenie o 10 proc. wymaganego wkładu własnego przy zakupie nowości wydawniczych i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków w ramach Priorytetu 1. NPRCz, – to najważniejsza ze zmian, jakie MKiDN chce wprowadzić

Biblioteki Instytucje

Nabór wniosków dla Priorytetu 3. na rok 2024

Na 2024 rok w ramach Priorytetu 3. NPRC 2.0 przeznaczono 29,5 mln złotych – w naborze aplikować mogą placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne. Nabory w ramach Kierunku interwencji 3.1. oraz 3.2. potrwają do 31 października 2023 r.

Instytucje

Ruszył nabór wniosków do konkursu K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0

Nabór wniosków w 2023 roku rozpoczął się 25 maja 2023 roku i zakończy się 7 czerwca 2023 roku.

Biblioteki Instytucje Szkolenia

Konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”

Wydarzenie jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związane z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Biblioteki Instytucje

MEiN ogłosiło nabór wniosków do Priorytetu 3. na 2023 rok

Rozpoczął się nabór wniosków do Priorytetu 3., który potrwa do 31 października 2022. Na realizację Priorytetu 3., jest przeznaczona kwota w budżecie państwa o wysokości 29 550 mln zł.

Biblioteki Instytucje

Dofinansowanie zakupu nowości do bibliotek

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Wsparcie przyznano 2265 bibliotekom w kwocie 27 118 291 złotych

Biblioteki Instytucje

„Infrastruktura 2021-2025” – rozstrzygnięcie drugiego naboru wniosków

Dofinansowanie na łączną kwotę 78 711 051,00 zł otrzymało 47 wniosków. Odwołanie należy złożyć w terminie do 30 maja br. włącznie

Biblioteki Instytucje

34,9 mln złotych na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników
Nabór  potrwa do 30.05.2022

Instytucje

Zakończył się drugi nabór do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

W elektronicznym generatorze złożono ponad 100 wniosków. Dotyczą one zadań inwestycyjnych na przebudowy, budowy, modernizacje, rekonstrukcje lub adaptacje bibliotek publicznych

Biblioteki Instytucje

„Infrastruktura 2021-2025” – rozstrzygnięcie pierwszego naboru wniosków

W 1. naborze złożono 54 wnioski, w tym 52 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 66 702 931,00 zł oraz 2 wnioski błędne formalnie

Instytucje

Ponad miliard złotych na wsparcie czytelnictwa w Polsce

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 został przyjęty przez Radę Ministrów. Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. wynosi 1 079 676 000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa