Już w najbliższy wtorek rozpocznie się Poznań Poetów 2019

Już w najbliższy wtorek rozpocznie się Poznań Poetów 2019

Przegląd

Organizowany po raz 9. „Poznań Poetów”, którego kuratorem jest prof. Piotr Śliwiński (UAM), to jedno z najważniejszych i największych tego typu wydarzeń naukowo-literackich w Polsce. W trzydziestolecie przemiany symbolizowanej przez rok 1989 „Poznań Poetów” poświęcony będzie dwóm rodzajom pokoleniowego doświadczenia zapisanego w wierszach: młodości ocalonej w poezji pokolenia „brulionu” oraz zapowiadającej się w twórczości poetów i poetek najmłodszych. Przewodnim tematem „Poznania Poetów” będzie więc pytanie o młodość: Młodość ocalona? Młodość ocalająca?

Gośćmi festiwalu będą m.in. Serhij Żadan i Jurij Andruchowycz z Ukrainy, Miriam Van hee z Belgii, Ariko Kato z Japonii oraz Barbara Klicka, Klara Nowakowska, Marta Eloy-Cichocka, Joanna Roszak, Marcin Baran, Marcin Sendecki, Krzysztof Siwczyk, Jerzy Jarniewicz i Kacper Bartczak. W ramach PP odbędzie się dwudniowe seminarium krytycznoliterackie „Nowe i (za)wracające – w poezji dzisiejszej” poświęcone przede wszystkim zjawiskom najnowszym w liryce polskiej, panele dyskusyjne pn. „Poezja po szkole nowojorskiej”, „Tłumaczenie kobiet”, „Jak być młodym poetą/ młodą poetką i po co?”.

W trakcie festiwalu rozstrzygnięte zostaną dwa konkursy poetyckie: Konkurs im. Klemensa Janickiego (na książkę poetycką) oraz „Sztuka kochania wiersza” (konkurs na interpretację wiersza Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego). Na finał festiwalu odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski Slamerów.

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 14–18.05.2019.

 

Kategorie: Wydarzenia