Zrozumieć seniora

Przegląd

Książka porusza problemy ludzi starszych związane przede wszystkim ze starzeniem się psychiki i jej wpływem na funkcjonowanie seniorów we współczesnym świecie. W tym zakresie warto odnieść się do technologii XXI wieku i konfrontacji ludzi starszych z jej zdobyczami oraz mechanizmami, które wywołują opór i lęk przed nowością lub odwrotnie – sprzyjają pozytywnej postawie wobec technologicznych zdobyczy naszych czasów. Ciekawym zjawiskiem jest również to, że mimo dostępu do wszechstronnej wiedzy, wiele osób nadal kieruje się stereotypami, uznając ludzi w wieku starszym za nieprzydatnych w społeczeństwie, a co więcej za pozbawionych niektórych potrzeb typowych dla wcześniejszych okresów życia (poznawczych, samorealizacji, seksualnych). Stąd wynika negatywne nastawienie nasilające marginalizację tej grupy wiekowej i niedocenianie jej udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Biorąc jednak pod uwagę wzrastający odsetek osób starszych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co wynika z wydłużania się średniego czasu życia, należy położyć nacisk na uznanie niepodważalnej pozycji seniorów, zarówno w podtrzymywaniu więzi rodzinnych, międzypokoleniowych, jak i ich roli we wzbogacaniu dorobku naukowego i kulturowego społeczeństw.

Więcej informacji: www.ksiegarnia.difin.pl
Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin

Kategorie: Hobby i Poradniki
Tagi: Difin