Zapraszamy na promocję książki Andrzeja Szczerskiego „Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989”

Przegląd

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Andrzeja Szczerskiego „Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989”

Książka prezentuje sztukę czasów transformacji po 1989 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, od krajów bałtyckich po Bałkany. Autor analizuje wybrane zjawiska na scenie artystycznej, które pozwalają opisać specyfikę czasów po upadku komunizmu i związane z tym przemiany kulturowe. Wśród omawianych zagadnień znalazły się kwestie sztuki politycznej, zaangażowania artystów na rzecz odzyskiwania wolności w 1989 roku i współcześnie oraz problematyka ambiwalentnej pamięci o czasach komunizmu i odmiennych interpretacji historii. Książka podkreśla także aktualne znaczenie tak różnorodnych tendencji jak groteska, surrealizm, historie alternatywne, a także odniesienia do narodowych i europejskich kontekstów dla współczesnej sceny artystycznej. Według autora powstająca po 1989 roku sztuka podkreśla wartość regionalnych historii w kształtowaniu się współczesnej tożsamości europejskiej oraz roli, jaką w procesie tym odgrywać mogą kraje z Europy Środkowo-Wschodniej.

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą:

prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (Instytut Historii Sztuki UJ)
red. Justyna Nowicka (Radio Kraków)
dr Jakub Woynarowski (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
oraz Autor

Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej

https://www.facebook.com/events/1991581120920443/

Kategorie: Wydarzenia