Katalog Inicjatyw Czytelniczych

Katalog Inicjatyw Czytelniczych

Przegląd

Polska Izba Książki realizowała w drugiej połowie 2018 roku projekt „Badanie inicjatyw wspierających czytelnictwo w Polsce: baza danych”, dofinansowany ze środków ministra kultury w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych”. W wynikiem badania jest Raport końcowy dostępny na stronie PIK, do pobrania: tutaj oraz Katalog Inicjatyw Czytelniczych – baza, zawierające podstawowe dane o tych inicjatywach pro-czytelniczych, które zostały zidentyfikowane i opracowane w pierwszym etapie projektu. Baza „KIC” dostępna jest pod adresem: https://kic.pik.org.pl/.

W katalogu dostępna jest  wyszukiwarka oraz mapa rozmieszczenia dostępnych w bazie wydarzeń. Na tym etapie rozwoju bazy wiodącymi województwami w zakresie liczby wydarzeń w latach 2017-2018 są województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie. Baza będzie uzupełniana – zapraszamy liderów inicjatyw czytelniczych do kontaktu z Biurem PIK. Planowane jest przekształcenie katalogu  w portal informacyjny, na którym liderzy inicjatyw czytelniczych będą samodzielnie prowadzili swoje profile. Serwis – podobnie jak stworzona przez PIK Ogólnopolska Baza Księgarń – będzie spełniał różnorodne funkcje: będzie informował szeroką publiczność o wydarzeniach czytelniczych, będzie narzędziem interaktywnej komunikacji pomiędzy organizacjami oraz zbiorem danych, służącym statystykom i analizom społecznego ruchu motywacji do czytania. Można będzie publikować w KIC informacje o rozmieszczeniu wydarzeń pro-czytelniczych, ich rodzajach, zasięgach, o trendach tematycznych itp.

Kategorie: Instytucje