Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich protestują

PROTEST WYDAWCÓW I KSIĘGARZY

Podatek VAT bez numerów ISBN i ISSN

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich skierowały wspólny list protestacyjny do prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej, ministra finansów, w sprawie pojętych prac nad zmianami w ordynacji podatkowej, których celem ma być likwidacja sprawdzonego sposobu identyfikacji książek i prasy przez odwołanie się do numerów ISBN i ISSN.

Treść listu:

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, reprezentujące środowisko wydawców, oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, reprezentujące księgarstwo, stanowczo protestują przeciw próbom wprowadzenia nowego sposobu identyfikowania książek i prasy, dla których ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT – do 5 proc. dla książek i 8 proc. dla prasy.

Obowiązująca regulacja wynika z Ustawy z 11 marca 2004 roku. Istniejąca zasada identyfikacji na podstawie Międzynarodowych Znormalizowanych Numerów Książki ISBN i Międzynarodowych Znormalizowanych Numerów Prasy ISSN jest sprawdzona i czytelna. Odejście od niej doprowadzi z pewnością do chaosu na rynku książki
i prasy. Powstaną też wątpliwości interpretacyjne, dodatkowo zmiana wywrze wpływ na pozapodatkowe aspekty funkcjonowania rynku wydawniczego.

Obecny stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 roku w zakresie obniżonej stawki podatku VAT
w wysokości 5 proc. i 8 proc. jest ugruntowany w praktyce orzeczniczej i interpretacyjnej. Przede wszystkim jest prosty do stosowania przez nadawanie międzynarodowych symboli ISBN i ISSN. Stymuluje również wydawców do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej, co jest warunkiem zachowania dorobku kulturalnego.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich w pełni popierają stanowisko Polskiej Izby Książki oraz Izby Wydawców Prasy, które zdecydowanie opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowego systemu identyfikacji książek i prasy na podstawie numerów ISBN i ISSN.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek jest najstarszą organizacją branżową ruchu wydawniczego, działającą od 1921 roku; członkostwo w tej organizacji traktowane jest jako prestiżowe z uwagi na jej tradycje i dorobek.

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, powstałe w 1956 roku i nawiązujące do zarejestrowanego w 1908 roku Związku Księgarzy Polskich, jest ogólnopolską organizacją społeczno-zawodową skupiającą właścicieli i pracowników księgarstwa.

Rafał Skąpski,
prezes
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Tadeusz Prześlakiewicz,
przewodniczący
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Kopie listu zostały skierowane do wiadomości:
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
oraz
do dr, Dariusz Jaworski, dyrektora Instytutu Książki

 

źródło: FB

Kategorie: Instytucje