Nowa edycja cyklicznego konkursu harcerskiego!

Nowa edycja cyklicznego konkursu harcerskiego!

Przegląd

TWÓJ WYBÓR – TWOJA KSIĄŻKA!  CIĄG DALSZY KONKURSU

W stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości Oficyna Wydawnicza „Impuls” przedstawia, poleca i prezentuje 163 reprinty publikacji przedwojennych instruktorów, tworzących i popularyzujących skauting na ziemiach polskich pod zaborami,  walczących o niepodległą Ojczyznę, mających wpływ na kształt i rozwój ruchu harcerskiego w kolejnych latach wolnej Polski.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i zainteresowanie konkursem skłaniają do jego kontynuacji. W każdy wtorek – od 30 października do 31 grudnia 2018 roku, na stronie wydawnictwa (www.impulsoficyna.com.pl) pojawi się pytanie konkursowe.

Autorki i autorzy prawidłowych odpowiedzi, wylosowani przez jury redakcyjne, będą mogli zdecydować sami, którą z książek serii „Przywrócić Pamięć” chcą otrzymać w nagrodę.

Uwaga atrakcyjne harcerskie nagrody…

 

Zatem zaczynamy i oficjalnie STARTUJEMY z nową edycją cyklicznego konkursu harcerskiego!

 

Zagadka 1

To była jedna z pierwszych książek skautowych, dotycząca obozownictwa. Próżno jednak szukać jej w katalogach i zestawieniach literatury skautowej w dziale obozownictwo, a jeśli nawet tam trafia to jej niepozorny tytuł musi budzić zdziwienie. Na jego treść dziś żaden harcerz nawet by nie spojrzał. Tymczasem jej autor, charyzmatyczny instruktor skautowy, mocno zaangażował się w rozwój skautingu, tworząc zastępy, prowadząc odczyty i pogadanki, wchodząc w skład Naczelnej Komendy Skautowej, biorąc udział w kursach i szkoleniach, by następnie zdobyte doświadczenie wykorzystać w swoich książkach. Ta okazała się na ówczesne czasy, pomocnym podręcznikiem w wielu dziedzinach pracy harcerskiej. Wydana w formie zeszytów mogła być szybko, konspiracyjnie, dostarczana drużynowym. Początkowo wyszły pierwsze trzy części, a ze względu na wybuch wojny, kilka lat później kolejne dwie. Zeszyty były oprawiane w jeden wolumin i zaczytywane. Ze względu na niskiej jakości, kruchy papier, niewiele z nich przetrwało do czasów współczesnych. Autor i wydawca publikacji wykorzystał w niej oprócz rysunków Baden Powella kilkadziesiąt szkiców Jerzego Wądołkowskiego.

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów publikacji znaleźli się znawcy poruszanych tematów między innymi: Henryk Bagiński, Aleksander Janowski, Tadeusz Kowalski czy Piotr Olewiński.

 

Pytanie konkursowe:

Jakiej publikacji dotyczy treść zagadki? Podaj autora i wspólny (jeden) tytuł wszystkich pięciu zeszytów.

Wśród osób, które prześlą prawidłową odpowiedź pod adres:konkurs@impulsoficyna.com.pl
lub telefonicznie 506-624-220 jury redakcyjne wylosuje zwycięzcę „Zagadki”, każdego tygodnia jedną osobę, która będzie mogła sama zdecydować o wyborze nagrody, dowolnej książki z serii „Przywrócić Pamięć” z 163 reprintów.
Kolejna zagadka 6 listopada.
Zapraszam
życzę powodzenia!

Hm. Wojciech Śliwerski

 

PRZYWRACAMY  PAMIĘĆ – polecamy serię 163 reprintów


CZUWAJ!

 

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: Impuls