Nowość! Nauka chodzenia. Tom 1. Teksty programowe późnej awangardy

Przegląd

Nauka chodzenia

Tom 1. Teksty programowe późnej awangardy

red. Wojciech Browarny, red. Paweł Mackiewicz, red. Joanna Orska

Seria : awangarda / rewizje

ISBN: 978-83-233-4460-5

NOWOŚĆ

Pierwszy tom monografii Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy otwiera przed czytelnikiem przestrzeń badawczej refleksji nad polską neoawangardą literacką, zagospodarowując obszar – co może się wydać nieoczywiste – nieuporządkowany, domagający się opisu i umiejscowienia na mapie powojennych ruchów awangardowych. To książka bardzo potrzebna i zarazem uświadamiająca, jak mało dotąd napisano na temat awangardowe zorientowanej twórczości poetyckiej lat 60. i 70. ubiegłego wieku, o której opowieść była dotychczas rozproszona lub wtłoczona między narracje o powracającej po socrealizmie linii Przybosia, poezji lingwistycznej drugiej połowy lat 50. czy rozpoczynającej swą działalność dekadę później Nowej Fali”.

Fragment recenzji prof. dr hab. Joanny Grądziel-Wójcik

Bohaterami książki są Adam Ważyk, Tadeusz Rożewicz, Witold Wirpsza, Tymoteusz Karpowicz,  Krystyna Miłobędzka oraz Stanisław Dróżdż – twórcy, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształt nowoczesnej i ponowoczesnej  (także najnowszej) liryki  polskiej. Tytułowa »nauka chodzenia« rozumiana jest w sensie metaforycznym i zwraca uwagę na takie kategorie badawcze, jak miasto, biografia, ciało czy powszedniość – to właśnie one stanowią osnowę, wokół której zbudowane są poszczególne teksty składające się na tę nadzwyczaj interesującą pracę. Z całą pewnością stanie się ona jednym z ważniejszych opracowań na temat polskiej poezji neoawangardowej, publikacją, do której będzie musiał sięgnąć  każdy,  kto zechce w  przyszłości  zajmować się  podobną problematyką”.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Adama Dziadka

Więcej na: www.wuj.pl