Zapowiedź Wydawnictwa UJ! Pediatria

Przegląd

red. Jacek Józef Pietrzyk, red. Przemko Kwinta

Pediatria. Tom 1-3

Premiera – wrzesień 2018

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pediatria – nowoczesny, aktualny, przejrzysty, multimedialny podręcznik na miarę nowych wyzwań pediatrii, przeznaczony zarówno dla studentów medycyny, lekarzy
w trakcie specjalizacji, jak i dla
doświadczonych praktyków.

Podręcznik Pediatria zawiera:

 • aktualny stan wiedzy oparty na wiarygodnych wynikach badań naukowych (EBM) i praktycznym doświadczeniu autorów;

 • pełny zakres pediatrii, w tym rozdziały dotyczące chirurgii dziecięcej, immunologii
  i genetyki klinicznej;

 • przejrzystą, ujednoliconą strukturę rozdziałów ułatwiającą uczenie się;

 • dwukierunkowy dostęp do informacji: po objawach klinicznych i jednostkach chorobowych na końcu każdego rozdziału krótkie podsumowanie określane jako „Zapamiętaj”, obejmujące najważniejsze informacje dotyczące omawianego zagadnienia;

 • po zakończeniu wybranych rozdziałów krótkie testy pozwalające czytelnikowi na sprawdzenie nabytej wiedzy;

 • dodatkowe podrozdziały zawierające „Najczęściej zadawane pytania”, czyli pytania, które najczęściej zadają pacjenci lub rodzice;

 • opisy przypadków klinicznych ilustrujące przedstawiane zagadnienia i ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie;

 • odnośniki do aktualnego piśmiennictwa oraz linki dostępu do systematycznie uzupełnianych internetowych baz danych;

 • dostęp do biblioteki ponad 1000 zdjęć, filmów i plików dźwiękowych ilustrujących charakterystyczne objawy chorób oraz procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Pediatria. Tom 1

ISBN: 978-83-233-4153-6

 1. Pediatria – ogólne zasady postępowania

 2. Badania podmiotowe i przedmiotowe

 3. Stany zagrożenia życia

 4. Semiotyka

 5. Najczęstsze badania dodatkowe i zabiegi w pediatrii

 6. Wybrane zagadnienia z pierwotnych niedoborów odporności oraz diagnostyki immunologicznej

 7. Genetyka kliniczna

Pediatria. Tom 2

ISBN: 978-83-233-4154-3

 1. Wybrane choroby infekcyjne

 2. Choroby układu moczowego

 3. Choroby i wady serca

 4. Hematologia i onkologia

 5. Chirurgia

Pediatria. Tom 3

ISBN: 978-83-233-4322-6

 1. Neonatologia

 2. Choroby układu oddechowego

 3. Choroby alergiczne

 4. Choroby tkanki łącznej

 5. Gastroenterologia

 6. Choroby układu nerwowego

 7. Choroby układu wydzielania wewnętrznego

 8. Laryngologia

Więcej na: www.wuj.pl