Wyniki finansowe Grupy Empik Media & Fashion w I kwartale 2015 r

Wyniki finansowe Grupy Empik Media & Fashion w I kwartale 2015 r

Przegląd

Wyniki finansowe Grupy Empik Media & Fashion w I kwartale 2015 r.:

W I kwartale 2015 r. Grupa EM&F odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży LFL o 12,6%.

empik 1 kw.2015

Sklepy Empik: wzrost przychodów ze sprzedaży LFL o 3,3% r/r, wynikający głównie z bardziej atrakcyjnej oferty produktowej zarówno w kategoriach wydawniczych, jak i nie wydawniczych, co przełożyło się na wzrost średniego koszyka zakupowego.

Segment E-commerce: kolejny kwartał z rzędu zrealizował istotne wzrosty przychodów ze sprzedaży LFL (wzrost sprzedaży o 49% r/r), istotnie wzrosły przychody ze sprzedaży wszystkich e-sklepów internetowych z portfolio Grupy, w tym największe wzrosty przychodów ze sprzedaży zostały osiągnięte przez kluczowe witryny empik.com i smyk.com.

empik 1 kw 2015 rok do roku

W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wzrosły o 13% (o 68 mln PLN)
do 610 mln PLN:

Grupa Empik: wzrost sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 7% r/r do 215 mln PLN, w wyniku wysokiej dynamiki przychodów ze sprzedaży LFL w sklepach oraz większej skali działalności (na koniec I kwartału 2015 r. Grupa Empik posiadała 220 sklepów vs 198 sklepów na koniec I kwartału 2014 r.).
Segment E-commerce: wzrost sprzedaży o 49% r/r do 69 mln PLN; kolejny kwartał dynamicznego rozwoju wszystkich e-sklepów tego segmentu, w tym najbardziej kluczowe empik.com i smyk.com osiągnęły kilkakrotne wzrosty przychodów ze sprzedaży.

Struktura sprzedaży w I kwartale 2015 r. odzwierciedlała strategię przyjętą przez Grupę EM&F, tj. koncentracji na rozwoju najbardziej dochodowych i perspektywicznych kategorii produktowych w poszczególnych segmentach:

Grupa Empik: rozwój sprzedaży kategorii „książka” (wzrost sprzedaży o ponad 11% r/r w tej kategorii) oraz wybranych artykułów segmentu wydawniczego (m.in. z kategorii „muzyka”, „film” i „multimedia”), przy jednoczesnym rozwijaniu oferty artykułów nie wydawniczych (głównie artykułów szkolno-biurowych, zabawek edukacyjnych, gier planszowych oraz produktów kreatywnych; wzrost sprzedaży w tej kategorii o 3,6% r/r).

Segment E-commerce: dalszy bardzo dynamiczny wzrost przychodów wiodących e-sklepów Grupy, tj. empik.com (+43% r/r) i smyk.com (+108% r/r). W empik.com nadal największy udział miały kategorie „książka”, „muzyka”, „film”.

marża brutto empik 1 kw 2015

W ujęciu nominalnym marża brutto w I kwartale 2015 r. wzrosła o 21 mln PLN (+9% r/r) do 248 mln PLN.
W ujęciu procentowym marża brutto wyniosła 41% versus 42% w I kwartale 2014 r.

Grupa Empik: wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym o 3% r/r do 91 mln PLN. W ujęciu procentowym – marża brutto na poziomie 42% (vs 44% w I kwartale 2014 r.), głownie w związku ze spadkiem marży sklepów Empik o 1 p.p. Ten spadek dotyczył przede wszystkim segmentu produktów wydawniczych i wynikał z niższej wartości rozliczeń z dostawcami z tytułu realizacji poziomu obrotów (efekt optymalizacji kapitału obrotowego i racjonalizacji polityki promocyjnej). W zakresie produktów nie wydawniczych nastąpił istotny wzrost marży w ujęciu procentowym w związku z licznymi wyprzedażami tego asortymentu w 2014 r.

Segment E-commerce: w wyniku dynamicznego rozwoju odnotowano wzrost marży brutto u ujęciu nominalnym
o 4 mln PLN do 17 mln PLN vs I kwartał 2014 r. W ujęciu procentowym marża brutto zmniejszyła się o 2 p.p. do poziomu 25%, w związku z niższymi marżami osiągniętymi przez empik.com.

Dalsze plany:

GRUPA EMPIK

Kontynuacja umacniania pozycji lidera w dystrybucji produktów kultury i rozrywki w kategoriach wydawniczych
(tj. „książka”, „muzyka”, „film” i „multimedia”), przy jednoczesnym rozwijaniu ofertę w kategoriach nie wydawniczych. Zmiany asortymentowe, które wciąż się dokonują w Empiku, oznaczają wzbogacenie oferty o nowe kategorie oraz rozwój wybranych grup produktowych.

Kategoria „książka” – jako strategiczna, sztandarowa kategoria Empiku – będzie nadal rozwijana (celem jest udział w obrocie na poziomie 45%). Z kolei w kategorii produktów nie wydawniczych Grupa Empik skupia się na dalszym rozwijaniu oferty artykułów szkolno-biurowych, zabawek edukacyjnych i gier planszowych oraz produktów kreatywnych (tzw. „art & craft”).

Celem operacyjnym Grupy Empik jest także polepszenie percepcji i konkurencyjności cenowej sieci, poprawa dostępności produktów w kategoriach wydawniczych oraz poprawa jakości obsługi klienta.

SEGMENT E-COMMERCE

Strategia dla segmentu E-commerce na rok 2015 zakłada w głównej mierze integrację i dalsze wsparcie rozwoju operacji wielokanałowych Salonów Empik oraz Grupy Smyk.

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: EM&F, EMPiK

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.