Instytut Książki przypomina: Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy

Instytut Książki przypomina:  Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy

Przegląd

Instytut Książki przypomina o trwającym naborze do Kolegium Tłumaczy, programu pobytowego adresowanego do tłumaczy literatury polskiej zamieszkałych poza Polską. Termin składania wniosków o trwające od jednego do trzech miesięcy pobyty twórcze upływa 15 grudnia.

Program adresowany jest do wszystkim tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy we wskazanym przez siebie terminie. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani są w Domu Łaskiego przy Willi Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie.

Zasady zgłaszania się kandydatów:

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/kwerendy/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • próbka tłumaczenia (tekstu opublikowanego),
  • informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1 II p.
31-011 Kraków
Tel. +48 12 433 70 40
Faks +48 12 429 38 29
osoba kontaktowa: Tomasz Pindel
t.pindel@instytutksiazki.pl

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.