Chomikuj.pl przeciwko PIK – oddalenie apelacji. Uzasadnienie wyroku

Sąd Apelacyjny w Warszawie opublikował uzasadnienie wyroku z maja 2014 r., w którym oddalił powództwo o naruszenie dóbr osobistych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki.

Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej zamiaru wystąpienia z pozwem grupowym, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu.

Poniżej obszerna informacja prasowa.

ODDALENIE APELACJI ADMINISTRATORÓW SERWISU CHOMIKUJ.PL

W SPRAWIE O NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRZEZ POLSKĄ IZBĘ KSIĄŻKI

W dniu 23 maja 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych kolejnych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki. Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej zamiaru wystąpienia z pozwem grupowym, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu. FS File Solutions domagała się nakazania Polskiej Izbie Książki usunięcia powyższego sformułowania ze strony internetowej oraz opublikowania przeprosin. W toku procesu do sprawy przystąpił także Piotr Truszkowski, poprzedni administrator chomikuj.pl, z analogicznymi żądaniami.Rozpoznając apelację, Sąd Apelacyjny podzielił rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego. W ocenie sądu nie ulega wątpliwości, że użytkownicy serwisu udostępniają na portalu chomikuj.pl nielegalne kopie utworów. Serwis chomikuj.pl stosuje system zachęt do zamieszczania na kontach „chomików” popularnych plików, które chętnie pobierane są przez innych użytkowników, a także dostarcza narzędzi umożliwiających szybkie kopiowanie takich plików z kont innych osób na własne konta, z czego czerpie bezpośrednią korzyść finansową (za niektóre usługi serwis pobiera opłaty). „Można więc mieć wątpliwości, czy administrowanie portalem, który nie tylko pozwala, ale wręcz otwarcie zachęca do prowadzenia takiej działalności przez jego użytkowników, zostało objęte art. 14 ustawy [o świadczeniu usług drogą elektroniczną], warunkiem zastosowania zawartej w nim normy w odniesieniu do administratorów serwisów jest bowiem zachowanie możliwości niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do bezprawnie wprowadzonych danych, jak wynika z końcowego zapisu zawartego w tym [przepisie]. Wywiązanie się przez operatora z tego obowiązku w wypadku pozyskania informacji o bezprawnym charakterze danych jest możliwe, gdy określone dane znajdują się na jednostkowym profilu czy też koncie użytkownika, który wprowadził określone pliki do zasobu sieci, nie zostało zaś w tej sprawie wykazane przez powodów, aby operator serwisu chomikuj.pl mógł niezwłocznie zablokować dostęp do bezprawnego pliku w wypadku wielokrotnego jego skopiowania i zamieszczenia na kontach trudnej do określenia liczby użytkowników. Nawet w wypadku technicznej możliwości zablokowania przez operatora czynności dalszego kopiowania tych danych, których wprowadzenie do zasobów portalu naruszało prawa autorskie twórców i wydawnictw zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki, można mieć wątpliwości, czy operator tego serwisu mógłby zablokować dostęp do własnych kont przez użytkowników, którzy skorzystali z możliwości skopiowania takiego pliku na własne konto, czyli mogących korzystać z dalszego dostępu do jego zasobów.”„Sąd Apelacyjny nie doszukał się podstaw do uznania, że wyłączenie odpowiedzialności na zasadach określonych w art. 14 ustawy może dotyczyć podmiotów propagujących kopiowanie plików wprowadzonych przez użytkowników do zasobów udostępnionego systemu teleinformatycznego, strona powodowa nie wykazała bowiem, aby mogła spełnić ostatni z warunków wskazanych w ust. 1 powołanego przepisu.”Sąd Apelacyjny wskazał również, że „operatorzy serwisów internetowych, z racji zakresu i przedmiotu podejmowanej działalności, muszą się więc liczyć z tym, że (…) podmioty, których prawa mogą zostać naruszone przez bezprawne wprowadzenie do sieci efektów ich pracy twórczej albo wydawniczej, będą korzystać z uprawnienia do wyrażania ocen odnoszących się do funkcjonowania takich portali oraz efektów ich działania”.

Informacja Polskiej Izby Książki28.10.2014 r.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.