Meritum Prawo Pracy 2014

Meritum Prawo Pracy 2014
Poradnik niezbędny na biurku pracodawcy, działu kadr oraz prawnika specjalizującego się w prawie pracy. więcej
Tematyka: prawa pracownika, przyjęcie pracownika do pracy, umowa o pracę, umowa o pracę na okres próbny, umowa na zastępstwo, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, obowiązki pracodawcy, regulamin pracy, obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy, odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność materialna pracownika, odpowiedzialność pracodawcy, wynagrodzenie za pracę, ewidencja czasu pracy, urlopy pracownicze, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, ubezpieczenia zdrowotne, wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę
W nowym 11. wydaniu poradnika Meritum Czytelnicy znajdą szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa pracy, które miały miejsce od ostatniego wydania oraz tych, które wchodzą w życie w 2014 r., w tym m.in.:    najnowsze zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy, ruchomy czas pracy, możliwości wydłużenia okresów rozliczeniowych, odpracowywanie wyjść z pracy w celach prywatnych, sporządzanie rozkładów czasu pracy, zmiana trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy obowiązujące od 23 sierpnia 2013 r.;
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, w tym obowiązujące od 17 czerwca 2013 r. urlopy rodzicielskie, nowe wymiary innych urlopów związanych z rodzicielstwem, terminy składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem;
zasady udzielania urlopów wychowawczych po zmianach w 2013 r.;
omówienie wpływu urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy;
obowiązujące od 1 marca 2013 r. przepisy regulujące wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych;

Na uwagę zasługuje ponadto opracowany na nowo rozdział dotyczący obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia BHP, a także szczegółowe omówienie zasad dopuszczalności kontroli pracowników w stosunkach pracy.

W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji. W sposób przystępny przedstawione zostały zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy w praktyce.

Atutem jest ponadto poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.