Technology and Innovation for Smart Publishing – dołącz do projektu! Zero kosztów – maksimum możliwości

Technology and Innovation for Smart Publishing – dołącz do projektu! Zero kosztów – maksimum możliwości

Przegląd

PIK zaprasza wydawców do zgłaszania udziału w seminariach organizowanych w ramach unijnego projektu TISP, które mają na celu zbliżenie sektora wydawniczego i nowych technologii. Wynikiem ma być stworzenie nowych modeli biznesowych, nowych kombinacji produktów i usług, pełniejszej eksploatacji nowych kanałów sprzedaży i nowych szans rynkowych (więcej o projekcie tutaj).

Koszt wyjazdów w całości pokrywają środki z dofinansowania unijnego.

Zainteresowanych wydawców (również spoza PIK) prosimy o kontakt z Agatą Skaruz, koordynatorem projektów PIK: agata.skaruz@pik.org.pl.