Bieżące informacje dla członków PIK

Bieżące informacje dla członków PIK
Bieżące informacje dla członków PIK

1. Warsztaty. Nowoczesne technologie w służbie branży wydawniczej – program TISP w 2013 r.

We wrześniu w Biurze PIK odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników projektu TISP. Zostanie na nim zaprezentowany przegląd aktualnych prób wykorzystania nowych technologii w branży wydawniczej,  ustalone zostaną tematy i terminy warsztatów w Polsce w najbliższych 12 miesiącach. Dokonamy również wyboru delegata na październikowy warsztat TISP we Frankfurcie.

Wydawców, którzy chcieliby przystąpić do projektu unijnego TISP, prosimy o pilne zgłoszenie do pani Agaty Skaruz (agata.skaruz@pik.org.pl). Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

2. Międzynarodowa konferencja SAiW 17.09. br.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” pragnie zaprosić do udziału w konferencji poświęconej systemom informacji o książce, a w szczególności zagadnieniom związanym z włączaniem Polski w system wyszukiwania informacji o prawach autorskich. Przedmiotem obrad będą unijny program ARROW Plus, zmiany na rynku wydawniczym po wdrożeniu systemu oraz inne ważne dla wydawców tematy, takie jak e-ISBN.
 
Konferencja „System ARROW – sine qua non rynku książki w XXI wieku” odbędzie się 17 września 2013 r. (wtorek) w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie. Wezmą w niej udział centralni koordynatorzy projektu unijnego oraz liderzy i uczestnicy poszczególnych pakietów roboczych, a także przedstawiciele ważnych polskich organizacji i podmiotów rynku wydawniczego.
 
Program konferencji:
http://www.polskaksiazka.pl/pl/2/76/1/System-ARROW–sine-qua-non-rynku-ksiazki-w-XXI-wieku

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w spotkaniu do 10 września br. (wtorek) na adres office@polskaksiazka.pl. Udział w konferencji – podobnie jak w pozostałych spotkaniach organizowanych przez SAiW „Polska Książka” – jest bezpłatny.

3. Spotkania Kurii PIK

We wrześniu odbędzie się cykl spotkań poszczególnych Kurii PIK z przedstawicielami Rady i Biurem w celu omówienia zadań Izby na rok 2014. Dyskutować będziemy także o bieżących problemach branży oraz sposobach wsparcia, jakie Biuro może udzielać członkom Kurii, np. w czasie targów książki w Krakowie czy w Warszawie. Informacje o terminach i agendzie poszczególnych spotkań przesłane zostaną do członków Kurii drogą mailową w najbliższych dniach.

4. PIK-owy Laur – kolejny etap za nami!

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do 8. edycji konkursu PIK-owy Laur 2013. Kolejnym etapem będą obrady Jury, które spośród wszystkich kandydatów będzie musiało dokonać wyboru trzech nominowanych w dwóch kategoriach: „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach drukowanych” oraz „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach audio-wizualnych i elektronicznych”.
 
Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenianagród 25 października br. w Krakowie.

5. Sprawozdanie MAiC z realizacji rekomendacji warsztatu „Budowanie modeli biznesowych”

W informacji MAiC czytamy: „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przywiązuje bardzo dużą wagę do wspierania gospodarki elektronicznej, podejmując działania, które zapewniają przyjazne a jednocześnie bezpieczne dla przedsiębiorców i konsumentów otoczenie prawne, które pomaga, a nie przeszkadza w rozwoju handlu i usług elektronicznych. Jednym z takich działań jest realizacja rekomendacji zawartych w załączniku do raportu Modele biznesowe w Internecie. Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna, przygotowanego przez uczestników warsztatów zorganizowanych w ramach Kongresu Wolności w Internecie”.

Wprowadzono m.in. szereg zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne, umożliwiających przykładowo zawarcie tzw. abonamentowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem formularza elektronicznego, elektroniczne potwierdzanie zmian warunków umowy dokonanych przez abonenta czy też zastąpienie indywidulanej komunikacji z abonentem (w formie papierowej) informowaniem o zmianach w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez podanie ich do publicznej wiadomości. Znowelizowano ustawę o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (Video on Demand – VOD), wprowadzając udogodnienia dla przedsiębiorców. W porozumieniu z MAiC  dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. „Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia to przedsiębiorca będzie decydował zarówno o tym, jaki format danych wybrać, jak i o tym za pomocą jakich procesów biznesowych zapewnić autentyczność, integralność i czytelność faktury. Na prośbę i we współpracy z MAiC, Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało broszurę informacyjną przybliżającą najważniejsze zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego. Dokument w formacie PDF jest dostępny pod następującym adresem:
http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+grudnia_ost.pdf

Po konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości i UOKiK, MAiC uwzględniło szereg rekomendacji warsztatu dotyczących Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. MAiC angażuje się także w walkę z wyższą stawką VAT na książki w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Pełna informacja o stanie realizacji poszczególnych rekomendacji została zamieszczona na Wiki grupy warsztatowej pod adresem: http://warsztaty.mac.gov.pl/modele_biznesu/doku.php.

AS/GSz

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.