Rozpatrzenie odwołań w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

Rozpatrzenie odwołań w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

Przegląd

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Partnerstwo dla książki”:

 

 

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Kategorie: Instytucje