Komunikat z posiedzenia Rady PIK

Komunikat z posiedzenia Rady PIK
 
Posiedzenie Rady Polskiej Izby Książki w dniu 1 grudnia 2008 w biurze PIK
Po przyjęciu porządku obrad uczestnicy posiedzenia omówili stan finansowy PIK. W wyniku akcji windykacyjnej stan zadłużenia z tytułu zaległych składek członkowskich na koniec września 2008 zmniejszył się o 23 %. W listopadzie nastąpiły dalsze wpłaty, jednak nadal ponad 60 członków zalega ze składkami.
 
Omówiono również realizację budżetu 2008. Postanowiono, że podsumowanie budżetu zostanie dokonane po zakończeniu roku obrachunkowego.
 
Jednym z kolejnych założeń było podjęcie decyzji o wręczeniu Nagrody Pikowy Laur podczas targów w Krakowie w 2009 oraz przyznać 10 000 zł jako dofinansowanie Nagrody im. J. Długosza.

W ramach spotkania PIK zdecydował o przyjęciu dwóch nowych członków: Apetronic Sp. z o.o i wydawnictwo Nowa Proza oraz odnotowano rezygnację z członkostwa firm:  Zaopatrzenie szkolne ABEL oraz Cegielski i s-ka.

Wobec wysokich kosztów obsługi prawnej przygotowania projektu ustawy dotyczącej objęcia audiobooków zerowym podatkiem VAT, podjęto decyzję o przygotowaniu pisma do Ministerstwa Finansów we własnym zakresie. Zadania tego podjął się Grzegorz Majerowicz,  a biuro PIK przygotuje materiał w tej sprawie.

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.