Edukacja i terapia przez sztukę

Edukacja i terapia przez sztukę
Wydawnictwo ENETEIA poleca:

EDUKACJA I TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ
Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych

Tomasz Rudowski

Arteterapia to dziedzina wiedzy rozwijająca się na pograniczu pedagogiki, psychologii i sztuki. Jej istotą jest lecznicze oddziaływanie na system psychiczny oraz na określone formy zachowania poprzez zastosowanie środków artystycznych.

Autor rozważa teoretyczne, metodyczne, praktyczne i aksjologiczne aspekty arteterapii oraz jej zastosowanie w świetle swojej teorii doznań transakcyjnych. W tym ujęciu edukacja i terapia przez sztukę prowadzą do zmian w samoświadomości osoby zaburzonej, skłaniając ją do odkrywania nowych wartości artystyczno-estetycznych, poznawczo-intelektualnych, filozoficznych, etycznych i duchowych.

W swoich rozważaniach autor nawiązuje do teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego oraz teorii samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego.

Skrócony spis treści:
Przedmowa: Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę – Janina Florczykiewicz
Rozdział 1: Edukacja plastyczna a arteterapia osób niedostosowanych społecznie
Rozdział 2: Arteterapia osób niedostosowanych społecznie – podstawy teoretyczne
Rozdział 3: Doznania transakcyjne wartości artystyczno‑estetycznych w kontekście edukacji plastycznej i arteterapii
Rozdział 4: Pomiar napięcia emocjonalnego u osób dysfunkcyjnych
Rozdział 5: Artystyczno‑edukacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań twórczych (na przykładach)
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Ilustracje

Książka dostępna w dobrych księgarniach oraz na stronie internetowej www.eneteia.pl.

 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.