Impuls nie tylko logopedią stoi

Przegląd

Każda z nowości, a także liczne wznowienia cieszą się niesłabnącą popularnością, znikając z naszych półek niczym przysłowiowe ciepłe bułeczki… Jednak nasze propozycje logopedyczne to nie tylko cieszące się olbrzymim uznaniem Materiały wyrazowo-obrazkowe…, ale i seria publikacji poświęconych zjawisku mutyzmu wybiórczego; po sukcesie 1,2 i3 wydania Mutyzmu wybiórczego Marii Bystrzanowskiej przyszła kolej na nowe poszerzone wydanie IV 2018.

Z satysfakcją informujemy, że po niespełna roku od premiery książki Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która miała miejsce 8 czerwca 2017 roku, nakład trzech poprzednich jej wydań jest już wyczerpany. Wszystkie dotychczasowe nakłady, co rzadko się zdarza w tego typu publikacjach, rozchodziły się w ciągu kilku tygodni.
Maria Bystrzanowska przystąpiła więc do opracowania kolejnego wydania, z jednej strony wykorzystując nieco zmienione i uzupełnione fragmenty wcześniejszych wydań, a z drugiej wprowadzając całkiem nowe treści.
W niniejszym, czwartym wydaniu zachowany został dotychczasowy układ i zasadniczy zrąb treści, ale część dotychczasowych informacji została poszerzona i uzupełniona, dodano również nowe pozycje. Nowy lub na nowo zorganizowany tekst stanowi prawie jedną czwartą objętości poprzednich wydań książki. Autorka ma nadzieję, że także w obecnej wersji książka wciąż będzie pomagać Czytelnikom w zrozumieniu istoty mutyzmu wybiórczego oraz znaczenia wczesnej diagnozy i skutecznej terapii tego zaburzenia lękowego.

Maria Bystrzanowska starała się dodać jeszcze więcej przykładów z życia codziennego, przedstawiła nowe, szczegółowe studium przypadku dziecka z MW, tym razem dziewczynki w wieku szkolnym, poszerzyła informacje dotyczące generalizacji mowy, zawarła wskazówki odnośnie do terapii mutyzmu wybiórczego u nastolatków, opisała wyniki własnych ostatnich badań nieformalnych na temat skuteczności terapii grupowej w leczeniu mutyzmu wybiórczego, dodała punkt o farmakoterapii, przedstawiła wady i zalety konsultacji online, dostosowała treści do nowych przepisów prawnych, dodała nowe załączniki. Proszę pamiętać, że praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym nie jest łatwa. Niemniej jednak podjęcie właściwych oddziaływań na wczesnym etapie występowania tego zaburzenia może naprawdę szybko przynieść pozytywne efekty terapeutyczne. […]

Zapoznaj się z nowością>>
Oficyna Wydawnicza „Impuls” przedstawia najnowszą publikacje z zakresu pedagogiki społecznej związaną z tematyką kuratorów sadowych oraz nowe spojrzenie na tematykę komunikacji i mediów przez prof. Agnieszkę Ogonowską:


Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych oto najnowsza publikacja Aleksandra Cywińskiego jaką Państwu polecamy. Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej są zagadnienia z zakresu kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki, i zaprezentowanie jedynie wyników badań winno być potraktowane jako niewystarczające oraz w uzasadniony sposób odczytane jako zbyt skrótowa próba odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W pracy autor przedstawia poszczególne zagadnienia (metodologia wywiadu rozumiejącego, teoria społecznych reprezentacji, instytucje prawa itd.), które same w sobie, a konkretnie sposób ich opisu nie będą mogły być określone jako oryginalne, jednak ich połączenie oraz to, że zabiegi powyższe mają na celu odpowiedzenie na pytania do tej pory nie stawiane, uzasadnia przyjęty sposobu postępowania.

Chcę odpowiedzieć na pytanie: Jakie są wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych?

Zapoznaj się z nowością>>

 

Oddajemy do rąk czytelników nową publikację Agnieszki Ogonowskiej zatytułowaną Psychologia mediów i komunikowania.. Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ramach spójnego systemu teoretycznego łączy wiedzę z wymienionych powyżej dyscyplin i subdyscyplin. Ów hybrydyczny charakter powoduje, że zagadnienia psychologiczne są prezentowane w ramie medialnej i na odwrót, po to, by w pełni pokazać specyfikę tej relatywnie nowej subdyscypliny psychologii. Zamieszczone w każdym rozdziale przypisy dolne oraz tzw. literatura rozszerzająca są adresowane do Czytelników, którzy mieliby ochotę pogłębić przedstawioną w książce wiedzę źródłową. Podręcznik bowiem ze swej natury narzuca autorowi pewne ograniczenia związane z możliwie syntetycznym i uproszczonym sposobem prezentowania opisywanych zagadnień, ale powinien oferować wskazówki do indywidualnych poszukiwań, zorientowanych na określone zainteresowania.

Zapoznaj się z nowością>>

 

 

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.