Wakacyjne nowości OW Impuls na lato!

Wakacyjne nowości OW Impuls na lato!

Krwawy cień
genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem

pod redkacją Beaty Machul-Telus, Urszuli Markowskiej-Manista, Lecha
M. Nijakowskiego.
 Słowo
wstępne napisał
prof.
Philip G. Zimbardo

 

Najprostsza
definicja ludobójstwa, mówi o celowym wyniszczeniu całych narodów,
grup etnicznych, religijnych czy rasowych. Wyniszczenie może
przybierać różne odmiany, od fizycznego unicestwienia, przez
kontrolę urodzin czy stworzenie warunków życia obliczonych na
fizyczne wyniszczenie. Prof. Zimbardo, uczony który przeprowadził
eksperyment więzienny, światowej sławy ekspert od agresji i
patologii społecznych, napisał we wstępie do „Krwawego cienia
genocydu”, że „zdolność człowieka do czynienia zła zadziwiła
zapewne samego Lucyfera”. Autorzy książki nie poddali się
samemu zdumieniu i postarali się zreflektować nad najczarniejszą
stroną człowieczeństwa, starając się wyprowadzić z rozważań
uniwersalne prawdy i wiedzę.
 

 

Problematyka
ludobójstwa jest tematem trudnym. Sporom na temat tego zagadnienia
stale towarzyszą ogromne emocje i interesy polityczne. „Ludobójstwo”
to nazwa zbrodni, która przez dziesięciolecia nie była ścigana i
karana. To rodziło wiele niezgodności, wątpliwości, często
hipokryzji w najczystszej postaci. Książka ma być bolesną, ale
konieczną lekcja historii. Czym jest ludobójstwo? W jakich
warunkach do niego dochodzić? W jaki sposób można się tego
ustrzec? Między innymi takie pytania stawiają sobie autorzy.

 
W
założeniach autorów książki było przedstawienie spójnej
całości, pokazującej czytelnikom odmienne oblicza historycznych
ludobójstw, zróżnicowania kulturowego i cywilizacyjnego
poszczególnych aktów bestialstwa i próba opracowania dzięki temu
autonomicznej charakterystyki zbrodni tego typu. Tak, by uzbrojeni w
odpowiednią wiedzę móc złu przeciwdziałać.
 
Polecamy
również kolejne wakacyjne nowości:
 

Karuzela
z mężczyznami.
Problematyka
męskości w polskich badaniach społecznych

Katarzyna
Wojnicka, Ewelina Ciaputa
 

 
 

 

Trudno uwierzyć,
przyglądając się tematyce książki, że jest to jedna z niewielu
tego typu publikacji na polskim rynku wydawniczym. O ile studia
genderowe skupione na tematyce męskości mają pewną rolę w
naukach społeczno-humanistycznych na uniwersytetach zachodnich, to
polska refleksja dotycząca tej dziedziny dopiero się krystalizuję,
choć należy przyznać że w dosyć szybkim tempie. Problematyka
męskości staje się coraz bardziej popularna wśród socjologów,
psychologów, antropologów kulturowych. „Karuzela z mężczyznami”
to wyjątkowo udany przejaw tego zainteresowania.
Dotychczas temat
męskości rozpatrywano głównie w stosunku do zjawisk bezrobocia,
zdrowia czy samobójstw co w żaden sposób nie wyczerpywało
tematyki męskości w odniesieniu do zjawisk kulturowych, takich jak:
media, rodzina czy polityka. Zmieniająca się rzeczywistość i
warunki społeczne wymagają nowego spojrzenia na rolę męskości i
mężczyzn.

Autorkom udało się
uchwycić wieloaspektowość i złożoność tematyki, akcentując
jednocześnie aktualne trendy panujące we współczesnych studiach
nad męskością. Wybór tekstów, autorstwa polskiej awangardy
akademickiej z tej dziedziny, pozwala na zapoznanie się z wieloma
aspektami i podejściami do fenomenu męskości.

 

 

Istnieć,
żyć i być kochanym

Alina
Teresa Midro
 

Książka
jest zaproszeniem do świata ludzi, jakich mało znamy, którzy
zostali doświadczeni przez los z powodu uszkodzeń w materiale
genetycznym. Dzieci cierpiące na zespoły uwarunkowane genetycznie
poprzez swoje słabości są na swój sposób wyjątkowe, ale też –
tak jak inne – cechują się wieloma umiejętnościami i talentami,
pod warunkiem że zechcemy je odkryć. Mogą być szczęśliwe, jeśli
są odpowiednio traktowane. Mogą nieść w sobie ból i dręczący
niepokój, których nie rozpoznamy, jeśli ich nie zrozumiemy. One
chcą nie tylko istnieć, ale przede wszystkim żyć i być kochane.

Publikacja
składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się
opowiadania o poznanych przeze mnie dzieciach i ich rodzinach, a w
drugiej – relacje ze spotkań integrujących środowisko naukowców,
lekarzy i terapeutów z rodzicami i podejmowanych przez nich prób
poszukiwania rozwiązań istotnych problemów pojawiających się w
codziennych zmaganiach z losem. Rodzice wychowujący dzieci z
zespołem Downa, zespołem Lejeune’a (zwanym zespołem krzyku
kociego), zespołem Wolfa–Hirschhorna (określanym też mianem
zespołu greckiego wojownika) lub zespołem Retta czy innym, mniej
znanym zespołem wspólnych cech wywołanych taką samą zmianą w
genomie muszą nieustannie borykać się z wieloma trudnościami.

Fragment
„Przedmowy”

 

 
Kategorie: Literatura

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.