Mediacja dla każdego

Mediacja dla każdego
Mediacja dla każdego

Mediacja dla każdego, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pod redakcją Lidii Mazowieckiej  jest zbiorem referatów przedstawionych na sesji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Celem publikacji ma być  przedstawienie mediacji jako szansy na szybsze rozwiązywanie konfliktów przy obniżonych kosztach sądowych.

Publikacja pozwala zapoznać się z różnymi poglądami na temat mało znanej, a tak potrzebnej instytucji, jaką jest mediacja – pomagającej w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju konfliktów i sporów, wzbudzającej coraz większe zainteresowanie oraz liczne kontrowersje.

Książkę rozpoczyna List otwarty Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, w którym podkreśla się wagę mediacji, jako instytucji o dużym znaczeniu społecznym. Stosowanie takiego sposobu rozwiazywania sporów jest nie tylko świadectwem dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego, gdzie dojrzałe osoby podejmują próbę humanitarnego i zgodnego z prawem, dojścia do porozumienia, ale także sposobem na zmniejszenie kosztów sądowych. Mediator umożliwia stronom zażegnać konflikt poprzez wypowiedzenie swoich racji i dojście do porozumienia w neutralnym i bezstronnym otoczeniu.

Prelegenci przedstawili kilka grup poglądów na temat mediacji z różnych perspektyw. Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, widzi w mediacjach szansę dla większego poszanowania praw dzieci, które w sądzie zostają zdominowane przez spory pomiędzy rodzicami, traktującymi kwestie swoich podopiecznych jako kartę przetargową we własnych sporach.

O autorce:

Prokurator Lidia Mazowiecka – mediator w sprawach cywilnych, była pierwszym pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, który zajął się sprawami pokrzywdzonych. Wspólnie z profesor Ewą Bieńkowską od wielu lat działają na rzecz poprawienia sytuacji ofiar przestępstw, współpracują z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi; opublikowały na ten temat książkę pt. Prawa ofiar przestępstw, Warszawa 2009. Były inicjatorkami powstania Polskiej Karty Praw Ofiary, propagują rozwój idei sprawiedliwości naprawczej i starają się upowszechniać potrzebę większej troski o losy pokrzywdzonych.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.