LexisNexis Polska komentuje kluczowe zmiany w prawie pracy

LexisNexis Polska komentuje kluczowe zmiany w prawie pracy
 
LexisNexis Polska komentuje kluczowe zmiany w prawie pracy

Lata 2008-2011 przyniosły wiele istotnych zmian w dziedzinie prawa pracy, których obowiązywanie większość Polaków odczuwa na co dzień. Dlatego kluczową sprawą staje się jasna interpretacja przepisów i zrozumienie intencji ustawodawcy. LexisNexis Polska odpowiadając na tę potrzebę opublikowała szczegółowy i obszerny komentarz uwzględniający liczne zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w latach 2008-2011.

W trakcie ostatnich 4 lat w Kodeksie pracy zmianie uległy m.in. ważne z punktu widzenia każdego pracownika i pracodawcy kwestie takie jak m.in.: urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie, wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz świadectwa pracy i zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Komentarz do Kodeksu pracy wydany nakładem LexisNexis Polska szczegółowo odnosi się do poszczególnych artykułów i pozwala rozwiązać problemy z jakimi mogą się spotkać pracodawcy i pracownicy w życiu zawodowym. Istotne jest również omówienie przepisów, które utraciły moc prawną, dzięki temu bowiem dokładnie widzimy zmiany, jakim uległo prawo w tej dziedzinie.

Książka zawiera bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, co stanowi niewątpliwy walor tej publikacji dla praktyki. Przeznaczona jest dla prawników praktyków oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, społecznych inspektorów pracy, członków związków zawodowych, pracodawców i ich organizacji, a także dla pracowników działów personalnych.

„Kodeks Pracy. Komentarz” został opracowany przez wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa pracy, związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf, prof. dr hab. Krzysztofa Rączkę oraz dr Michała Raczkowskiego.

Więcej informacji na temat książki znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/prawo/28405,kodeks-pracy-komentarz.html

Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.